Trenger du noen å snakke med?

Bli bedre kjent med vår leder i Hedmark og Oppland!

Høsten 2018 kom Hilde inn som ny daglig leder i Kirkens SOS Hedmark og Oppland. Vårt inntrykk så langt? Hilde er en virvelvind som ikke er redd for å ta tak i nye utfordringer og som sprer glede og entusiasme rundt seg. Bli bedre kjent med Hilde.
Publisert: 7. mars 2019.

Hilde er 32 år og kommer fra kommunal sektor. Der har hun jobbet med forebyggende arbeid spesielt knyttet til psykisk helse og rus.

Hva er din favorittbok?
Til hverdags blir det mest barnebøker, men jeg er glad i kriminalbøker og leser gjerne Camilla Läckberg.

Hva er din favorittferie?
Hytta på fjellet er mitt hyppigste reisemål. Tid sammen med familien og lavterskel reisemål er min favoritt.

Hva mener du er den viktigste grunnen til at folk burde bruke sin fritid som frivillig i Kirkens SOS?
Da vil jeg gjerne få sitere Per Fuggeli: «Ikke vær et ettall på jorda. Bry deg om flokken din.» På vaktrommet står det; DU gjør en forskjell! Verdien av å være for andre og det å ville vell kan ikke beskrives men må leves. Jeg tror det er den følelsen som gjør at frivillige velger å bli og bli værende som frivillige i Kirkens SOS.

Hva er det som gjorde størst inntrykk på deg da du startet som leder i Kirkens SOS?
Det er spesielt to ting jeg tenker på. Det første en det omfanget av frivillighet. Den ydmykheten jeg føler overfor de som bruker av sin tid til å være der for andre og tåle andres smerte og håpløshet. Og det andre er historiene som ofte blir fortalt for første gang til oss. Om de opplevelsene ingen burde ha med seg i ryggsekken.

Hva er det som motiverer deg aller mest ved å jobbe i Kirkens SOS?
Det er å få lov til å se, støtte og styrke de frivillige til å, hver dag - hele året, møte alle historiene med varme, omsorg og håp. Å vite at den administrative jobben jeg gjør er en viktig grunnmur for at folk kan hjelpe folk. I bunn og grunn handler det nok igjen om å ikke vær et ettall på jorden, gjøre livet lettere for andre og forebygge selvmord i de mørkeste stunder.

Hva tenker du er din viktigste lederegenskap i denne jobben?
Jeg er et strukturert menneske som er glad i kolonner, skjemaer og rutiner, men jeg tror den viktigste lederegenskapen min må være å bry meg om de rundt meg. Jeg er kreativ og ikke redd for uprøvde oppgaver. Det er sammen vi blir gode og det vil jeg prøve å lede etter.

Fakta om Kirkens SOS i Hedmark og Oppland:

  • SOS senteret har fire vaktrom fordelt på Lillehammer, Hamar og Gjøvik. Det første vaktrommet åpnet i 1996.
  • Antall ansatte ved SOS-senteret: 4 ansatte fordelt på 2,5 årsverk
  • Antall frivillige ved SOS-senteret: 104

Er det noe spesielt du ønsker å fremheve ved ditt SOS-senter?
Det er en fantastisk gjeng med frivillige og ansatte som jobber side om side for å se, støtte og styrke våre innringere og innskrivere! Vi har frivillige fra et stort geografisk område og selv om administrasjonen ligger på Lillehammer så er vi tilstede ukentlig i alle de tre Mjøsbyene. Ord som engasjement og glede kommer til meg når jeg tenker på vårt SOS-senter.