Trenger du noen å snakke med?

Ny leder i Nord-Hålogaland, møt henne!

Det skjer mye i Kirkens SOS i Nord-Hålogaland for tiden. Ved årsskifte gikk de ut av Bymisjonen i Tromsø og sluttet seg til Landsforeningen Kirkens SOS. I tillegg fikk de ny leder 1. mars, nemlig Gry Heggås Jensen. Vi har allerede merket oss at Gry jobber systematisk, har masse energi, er nysgjerrig og tar tak i utfordringer på strak arm. Vi vil gjerne bli bedre kjent med henne og har stilt noen spørsmål, les her.
Publisert: 14. mars 2019.
Gry Heggås Jensen, leder Kirkens SOS i Nord-Hålogaland

Gry er 49 år gammel. Hun kommer fra stillingen som kontorsjef ved Tromsø Brann og redning og har verdifull erfaring med mennesker og krisesituasjoner.

Hva er din favroittbok?
Jeg er en lesehest og har alltid en bok for hånden. Min favorittforfatter er John Irwing, der boken «I en og samme person» kanskje er favorittboken. Er i tillegg veldig glad i Åsne Seierstad som jeg synes skriver veldig godt.

Hva er din favorittferie?
De siste årene har jeg alltid holdt av en uke til å sykle fra by til by. Dette synes jeg er en veldig fin måte å feriere på, der man får sett mye samtidig som man får rørt litt på skrotten sin. I år går turen fra Dresden i Tyskland til Praha i Tsjekkia.

Hva tenker hun er den viktigste grunnen til å bruke fritiden sin som frivillig i Kirkens SOS?
Samfunnsoppdraget: Det å gjøre noe godt for andre, sammen med andre dyktige frivillige.

Hva er det som gjorde størst inntrykk på deg da du startet som leder i Kirkens SOS?
Inkludering og åpenhet, dette er viktige grunnleggende verdier for meg personlig og i jobbsammenheng.

Hva er det som motiverer deg aller mest ved å jobbe i Kirkens SOS?
De frivillige. Det å ha så mange rundt seg som bruker av sin fritid for å gjøre noe godt for andre er den aller største motivasjon.

Hva tenker du er din viktigste lederegenskap i denne jobben?
Engasjement sammen med evnen til å strukturere og motivere. Jeg tror jeg er en god tilrettelegger og en god medspiller for de frivillige.

FAKTA OM KIRKENS SOS I Nord-Hålogaland:

  • SOS-senteret har eksistert siden 1979. I 2019 feirer vi 40 år!
  • Antall ansatte ved SOS-senteret: 1 ansatt, men mange gode hjelpere
  • Antall frivillige ved SOS-senteret: 35

Er det noe spesielt du ønsker å fremheve ved ditt SOS-senter?
-En trofast lillesøster for dere alle, med store ambisjoner!