Trenger du noen å snakke med?

Felles opprop for bedre psykisk helse

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse i 2020 har mange organisasjoner, deriblant Kirkens SOS, utarbeidet en felles kravliste til regjeringen for bedre psykisk helse i Norge.
Publisert: 9. oktober 2020.

Organisasjonene som har utarbeidet og signert på kravene er Rådet for psykisk helse, Aurora – støtteforeningen for mennesker med psykiske helseproblemer, LPP – Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og Mental Helse.

Den psykiske folkehelsa er under press og det er i krisetider at vi må satse på psykisk helse. Når vi gjør opp regnskapet for koronapandemien, må vi telle med alle kostnader. Både de som ble direkte påvirket av koronaen, de med psykisk uhelse som ikke fikk hjelpen de trengte og de som utviklet psykiske helseutfordringer som følge av pandemien.

Vi kan spare liv ved å forebygge bedre og samfunnet kan spares for store kostnader ved forebygging av psykiske helseutfordringer. Psykiske helseplager koster samfunnet mer enn all kreftsykdom til sammen og innen psykisk helse er det høy gevinst for den enkelte og samfunnet med forebyggende helsearbeid. I den forbindelse er tiden moden for at det arbeides strategisk for å få ned antall selvmord i Norge. I tillegg må vi forhindre at psykisk helsevern og det psykiske helsefeltet blir ytterligere nedprioritert i budsjettene. Hvilke politikere tør å satse på oppbygging og prioritering av psykiske helsetjenester? Det er vår utfordring nå.

Vi stiller følgende krav til regjeringen:
• Gi kommunene midler til å få i gang gode lavterskeltilbud; møteplasser for unge og eldre hvor de kan treffe fagpersoner uten henvisning fra lege.
• Utvid og sats på forebyggende arbeid i skolene.
• Stopp nedbygging av sengeplasser.
• Rask Psykisk Helsehjelp må etableres over hele landet.
• Alle skal ha mulighet til å velge medisinfri behandling, uansett hvor de bor.
• Alle skal ha rett til en første konsultasjon for alle som henvises til spesialisthelsetjenesten.
• Regjeringens handlingsplan mot selvmord må tildeles en betydelig finansiell innsats for å kunne realiseres.
• Hjelpetelefonene må styrkes betraktelig.
• Pårørende skal høres og oppleve å bli ivaretatt og inkludert som likeverdig samhandlingspartner rundt pasienten.