Trenger du noen å snakke med?

Generalsekretæren kommenterer på statsbudsjettet. - En viktig anerkjennelse til de frivillige

Forslaget til neste års statsbudsjett foreslår en økning på 5,8 millioner til Kirkens SOS sin krisetjeneste. – Dette er en utrolig viktig anerkjennelse av innsatsen til de frivillige på frontlinjen, og innebærer en styrking av det selvmordsforebyggende arbeidet, sier generalsekretær Lasse Heimdal.
Publisert: 8. oktober 2020.
Kirkens SOS sin generalsekretær sier forslaget til økt statstilskudd sender et signal til de frivillige om at regjeringen verdsetter arbeidet de gjør. Foto: Kirkens SOS

Heimdal sier videre at Kirkens SOS sin krisetelefon vanligvis mottar rundt 500-600 henvendelser daglig, men at dette tallet økte kraftig da smitteverntiltakene ble igangsatt i mars.

- En liknende økning erfarte vi da Ari Behn døde i 2019. Dette understreker viktigheten av å ha en lavterskel krisetelefon tilgjengelig når kriser inntreffer. Forslaget til et økt statstilskudd sender et signal til våre frivillige om at regjeringen verdsetter arbeidet de gjør, sier han.

God dialog

Forslaget til tilskuddet for 2020 lå på rundt 20 millioner, men i januar i år fikk Kirkens SOS en ekstraordinær tildeling på 5 millioner for å styrke tjenesten og være i stand til å svare flere av de som ringer.

- Vi har hatt flere møter med myndighetene om å videreføre denne tildelingen, og har fått sjansen til å vise verdien av hver krone som tildeles oss som frivillig organisasjon. Vi setter stor pris på å ha blitt hørt, sier Heimdal.