Trenger du noen å snakke med?

WEBINAR ONSDAG 25. SEPTEMBER 2024

Få inspirasjon og kunnskap om noe av det som kjennetegner og utruster oss til den gode samtalen.
Publisert: 13. juni 2024.

STED: Lenke til webinaret (Vimeo)

TID: Onsdag 25. september 2024 kl. 18:00

Krisetjenesten Kirkens SOS feirer 50 år med samtaler med et åpent jubileumswebinar om betydningen det har å snakke sammen. Fokus for webinaret er å gi inspirasjon og kunnskap om noe av det som kjennetegner og utruster oss til den gode samtalen.

Webinaret knyttes også opp til Verdensdagen for selvmordsforebygging og temaet "Start samtalen".

Dyktige fagfolk fra Kirkens SOS og RVTS medvirker, sammen med prest og forfatter Sunniva Gylver.

Webinaret er relevant både for samtaler som skjer i nære relasjoner, jobbsammenheng og i lokalmiljøet og vi håper det kan gi inspirasjon til flere gode samtaler der du er.

Se også arrangement på Facebook

Programledere for webinaret:

  • Assisterende generalsekretær Asle Bjorvatn Kirkens SOS
  • Fagleder Hilde Lillestøl Kirkens SOS

Foredragsholdere

SUNNIVA GYLVER

Prest og forfatter

"Midt i alt som er"

- en fortelling om kjærlighet, sorg og eksistensiell beredskap.LISE HOVDA-ISAKSEN

Psykologspesialist RVTS Sør

"Om betydningen av empati og hvordan tillit kan vokse. Hvordan kan vi hjelpe når noen trenger en samtale? "GUNN KARIN THOMASSEN

Spesialrådgiver RVTS Sør

"Om betydningen av empati og hvordan tillit kan vokse. Hvordan kan vi hjelpe når noen trenger en samtale? "ANN CHRISTIN ELVEMO

Rådgiver RVTS Nord

"Hvilke muligheter finnes i dialog?"
JULIE F. ANDREASSEN

Spesialkonsulent/spesialpedagog RVTS Vest

"Hva skjer i oss når vi møter mennesker som bærer på sterke historier?"
Om behovet for dele og nødvendigheten av å beskytte.ANDREAS HELDAL

Rådgiver ved Kirkens SOS Bjørgvin

"Hva kan det å forstå seg selv og andre bety for samtalen?"