Steg for steg
frivillig Kirkens SOS

 • Fyll ut søknadsskjema på nett
  Her ber vi om noen korte refleksjoner rundt hvorfor du ønsker å bli en av våre frivillige. Vi ber også om kontaktinformasjon til to referanser.
 • Inntakssamtale
  Etter vi har mottatt søknadsskjemaet fra deg, tar vi kontakt for å avtale tid og sted for en samtale. Her kan både du og vi stille spørsmål og bli litt bedre kjent.
 • Start innføringskurs
  Kurset er på 40 timer, fordelt over flere samlinger. Kursdager, tider og innhold varierer lokalt – du finner nærmere informasjon på nettsiden til ditt lokale senter.
 • Ha prøvevakter
  I løpet av kurset får du ha prøvevakter sammen med en erfaren fadder.
 • Oppgi politiattest
  Alle våre frivillige må levere politiattest for arbeid i frivillige organisasjoner som har kontakt med mindreårige.
 • Start som frivillig medarbeider i Kirkens SOS!
  Du er nå klar for å ha vakter på egenhånd. Du vil alltid være sammen med andre frivillige på vakt – og vil motta jevnlig veiledning og oppfølging fra ansatte.

Søknadskjema

Takk for din interesse i å bli vår nye frivillige medarbeider! Det er alltid bruk for flere frivillige både på telefon, chat og melding for at vi skal klare å betjene alle henvendelsene som kommer inn til oss. Du må være fylt 20 år for å være frivillig hos Kirkens SOS.

Hvis du har spørsmål om det å være frivillig, eller om hvordan du fyller ut søknaden, kan du ta kontakt her.

Vil du vite mer om hvordan vi håndterer personopplysninger kan du klikke her.

Hvis du ikke har spørsmål, fyll ut nedenfor: