Steg for steg
frivillig Kirkens SOS

 • Fyll ut søknadsskjema på nett
  Her ber vi om noen korte refleksjoner rundt hvorfor du ønsker å bli en av våre frivillige. Vi ber også om kontaktinformasjon til to referanser.
 • Inntakssamtale
  Etter vi har mottatt søknadsskjemaet fra deg, tar vi kontakt for å avtale tid og sted for en samtale. Her kan både du og vi stille spørsmål og bli litt bedre kjent.
 • Start innføringskurs
  Kurset er på 40 timer, fordelt over flere samlinger. Kursdager, tider og innhold varierer lokalt – du finner nærmere informasjon på nettsiden til ditt lokale senter.
 • Ha prøvevakter
  I løpet av kurset får du ha prøvevakter sammen med en erfaren fadder.
 • Oppgi politiattest
  Alle våre frivillige må levere politiattest for arbeid i frivillige organisasjoner som har kontakt med mindreårige.
 • Start som frivillig medarbeider i Kirkens SOS!
  Du er nå klar for å ha vakter på egenhånd. Du vil alltid være sammen med andre frivillige på vakt – og vil motta jevnlig veiledning og oppfølging fra ansatte.

Søknadskjema

Takk for din interesse i å bli frivillig! Det er alltid bruk for flere frivillige både på telefon, chat og melding for at vi skal klare å betjene alle henvendelsene som kommer inn til oss. Du må være fylt 20 år for å være frivillig hos Kirkens SOS.

Har du spørsmål om det å være frivillig, eller om hvordan du fyller ut søknaden? Ta kontakt her.

Vil du vite mer om hvordan vi håndterer personopplysninger kan du klikke her.

Hvis du ønsker å møte opp på vaktrom for å ha vakter, velger du det senteret i listen nærmest deg. Ønsker du kun å ha hjemmevakter velger du Digital.