Trenger du noen å snakke med?

Personopplysninger
Når du fyller ut et skjema, for eksempel kontaktskjemaer eller søknadsskjema, lagrer vi dine personopplysninger til formålet. Vi gir ikke disse videre til tredjeparter, og de er lagret på et sikkert område. Vi sender uregelmessig ut informasjon om tjenesten og organisasjonen til de som kontakter oss.
Informasjonen som samles inn brukes kun til formålet og blir, med mindre annet er avtalt, slettet når du ikke lenger har noe med Kirkens SOS å gjøre.