Trenger du noen å snakke med?

Personopplysninger
Når du fyller ut et skjema, for eksempel kontaktskjemaer eller søknadsskjema, lagrer vi dine personopplysninger til formålet. Vi gir ikke disse videre til tredjeparter, og de er lagret på et sikkert område.
Informasjonen som samles inn brukes kun til formålet og blir, med mindre annet er avtalt, slettet når du ikke lenger har noe med Kirkens SOS å gjøre.

Frivillige medarbeidere
Fra våre frivillige medarbeidere innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsår og e-postadresse, samt det du ellers fyller ut i søknadsskjemaet du sender inn. Disse opplysningene lagres i et dataverktøy Kirkens SOS har utviklet som heter «turnusverktøyet». Turnusverktøyet hjelper oss å holde oversikt over de omtrent tusen frivillige som finnes i Kirkens SOS, og sørger for at alle kan settes opp i en turnus som sørger for at det alltid er noen på vakt i Kirkens SOS.

Når man sender inn søknad om å bli frivillig i Kirkens SOS samtykker man aktivt til at organisasjonen kan lagre personopplysninger om frivillige. Opplysningene vil ikke bli brukt til noe annet enn å bemanne krisetjenesten på en ansvarlig måte. Dette inkluderer søknadsprosess, opplæring, oppfølging og oversikt over alle frivillige medarbeidere. Vi vil også sende deg nyhets- og informasjonsbrev.
Når man slutter som frivillig vil vi fortsette å sende deg nyhetsbrev, med mindre noe annet er avtalt. Jamfør personopplysningsloven har du rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Hvert lokale senter har oversikt over alle frivillige knyttet til sitt lokale senter. Landssekretariatet har oversikt over alle frivillige på landsbasis. Det er den lokale personopplysningsansvarlige, som sletter informasjonen, både fysisk og elektronisk, når det er avtale om dette.

Det er frivillig å oppgi informasjon, men ønsker du å være frivillig i Kirkens SOS må vi på et eller annet vis kunne kontakte deg, sende deg vakter og ha nok informasjon til at vi kan sette deg inn i turnusen. Du vil uansett måtte fylle inn en søknad og komme til inntakssamtale der vi eventuelt kan avtale hvordan vi kan løse dette.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan rettes til [email protected]. Innsendte kontaktskjema slettes fra nett hver 6.måned, og det blir slettet fra det lokale senters database innen et år med mindre du ender opp som frivillig.