Samtaletips 2. Vis at du lytter og ønsker å forstå.

Gjenta gjerne det du opplever at den andre sier, for å sjekke at du har forstått det rett.

-Jeg tenker at det må være en grunn til at vi er utstyrt med to ører og en munn.

Ja vi skal faktisk gjøre dobbelt så mye av det ene som det andre. Det er så lett at det oppstår misforståelser når jeg hører og tolker historien jeg hører uten å være helt sikker.

Det beste for en felles forståelse er å sjekke ut at det jeg hører er riktig oppfattet. Gjenta og spørre for å få bekreftet eller avkreftet om jeg har hørt riktig. Jeg må vise interesse og ønske for å forstå historien som fortelles.

Oppmerksomhet tenker jeg er en viktig faktor når jeg skal lytte og fortelle.

Det er lett å miste motivasjon til å fortelle en viktig hendelse hvis du opplever at den andre tenker på helt andre ting eller er mer opptatt av å tenke på et svar. Å være aktivt lyttende er en viktig del av vår dialog. Nikke og være oppmerksomt til stede med kropp og blikk kontakt. Som gode samtalepartnere må vi vise at vi forsøker å forstå ved å sjekke ut bildene vi får i hodet. Se om de stemmer med den andres.