Samtaletips 4. Gi annerkjennelse og støtte
Ros den andre for å ta opp problemet og dele følelsene sine med deg.

Det finnes ofte ingen fasit som kan løse en annens problem. Dette trenger heller ikke være ditt hovedmål som lytter. Det er en terskel for de fleste å åpne seg og dele noe personlig og sårbart. Ros den andre for å ta opp problemet og dele følelsene sine med deg.

Du kan også bidra til å sette mer fokus på følelsene enn selve problemet. Spør gjerne ”Hvordan opplevde du dette?” Dette kan utgjøre en forskjell ved at du hjelper ”den fortellende” til å skille emosjonene sine fra selve hendelsen eller situasjonen.

Som gode samtalepartnere tror vi videre på å fokusere på følelser. Så kan den andre snakke om saken / den vanskelige situasjonen slik han opplever det som skjer. Som gode samtalepartnere kan vi gjøre en forskjell fra ”vanlige” samtaler ved å holde fokus på den det gjelder mer enn det det gjelder.