Samtaletips 5. Hjelp til med å rydde
Prøv å dele opp og strukturere store problemer.

Av og til kan det oppleves som at hele verden er imot deg. Uansett hvor du er og hva du gjør, så møter du motstand på alle områder. Det kan gjelde både store og små ting. Det kan handle om at man har mistet noen man er glad i. Det kan handle om arbeidsmengde på jobb eller studier. Ellers kan det være noe så «enkelt» som at fotballaget tapte i helgen. Når man står ovenfor en rekke problemstillinger på kort tid, uavhengig av alvorlighetsgrad, så kan de samlede utfordringene framstå som for store og uhåndterlige til at man ikke vet hvordan man skal forholde seg til dem. Dersom man ikke tar tak i dem, så kan nye problemer slenge seg på og øke den totale belastningen.

Derfor kan det være godt å få litt hjelp til å rydde. Sortere og strukturere problemstillingene man står ovenfor, slik at de blir lettere å håndtere. Prøv å dele opp og strukturere store problem. I vanskelige situasjoner kan tankene og følelsene oppleves like kaotiske som plaggene i en tørketrommel. Du kan hjelpe den andre med å ta ut ett og ett plagg, og sortere dem i ulike bunker. Klærne blir ikke borte, men blir ordnet slik at vi lettere får oversikt over hva som finnes der. Noe av det sammen kan vi gjøre med problemene våre også. For eksempel forsøke å finne ut hvilke problemer som er akutte, hva som fører til størst konsekvenser, om de involverer andre enn deg selv osv. Da er det mulig å gå løs på hver enkelt problemstilling en og en, istedenfor å fikse alt på en gang. Noen ganger kan det også være greit å få litt hjelp til denne ryddejobben, gjerne av noen som kan se på ditt liv med et litt ulikt perspektiv.