Samtaletips 1: Ta deg tid til å lytte
Vær tålmodig modig og snakk lite selv.

Dette høres enklere ut enn det er. Vi kan sjelden si til et annet menneske at jeg vet hva du mener, eller jeg vet akkurat hvordan du har det. Menneskers oppfatning av en tilsynelatende lik situasjon vil være unik. Vi kan forsøke å forstå, forsøke å se det du ser - men som gode samtalepartnere må vi være oss bevisst at det krever utforsking å komme så nær den andres opplevelse som mulig.

Dette er bakgrunnen for at vi i våre samtaletips har satt opp tips 1: Ta deg tid til å lytte. Vær tålmodig og snakk lite selv. For - å lytte - er å faktisk lytte, ikke snakke. Innta heller en lyttende og spørrende holdning. En bevisst samtalepartner tør å "utforske" hva den andre snakker om. Vær tålmodig og snakk lite selv.

Det handler om å gi den andre tid og rom nok til å fortelle sin historie. Det krever tid å sette ord på uro og forvirring og sterke følelser. Det krever tålmodighet å forsøke å sette seg inn i andres menneskers liv.