Trenger du noen å snakke med?

De frivillige i Kirkens SOS gir oss et varmere samfunn

Kirkens SOS tilbyr en døgnåpen tjeneste. Hit kan alle ringe eller skrive om små og store utfordringer som livet byr på. Det er frivillige medarbeidere som til enhver tid svarer på henvendelser via telefon og internett. Til tross for at vi per i dag har omkring 1000 engasjerte frivillige er det behov for flere, og hvert år må de frivillige som gå ut av tjenesten erstattes med nye. Da er det godt å vite at over halvparten av den norske befolkningen kunne tenke seg å bli frivillig, dersom de kan være til nytte!
Publisert: 2. februar 2018.

Frivillighet som har stor verdi for samfunnet og den frivillige
Hvert år gjennomfører Frivillighet Norge en stor undersøkelse om frivilligheten i Norge; Frivillighetsbarometeret. Den nyeste undersøkelsen, som er fra desember 2017, viser at hele to av tre nordmenn har deltatt i frivillig aktivitet det siste året. Det som oppmuntrer oss i Kirkens SOS er at det samtidig er litt over halvparten av befolkningen som godt kan tenke seg å bli frivillig dersom de kan delta i en aktivitet som er til nytte. Det viser seg at det som er viktigst for de aller fleste er at aktiviteten har en verdi for samfunnet og at den gir sosialt samvær. -Ingenting er bedre nyheter for Kirkens SOS, for vi kan tilby begge deler.

Troen på et likeverdig menneske
At vi betyr mye for samfunnet fikk de frivillige i Kirkens SOS en kjærkommen påminnelse om 5. desember 2017, da ble vi tildelt Frivillighetsprisen. Det er en årlig utmerkelse i regi av Frivillighet Norge og den henger høyt. Det var mange viktige frivillige organisasjoner som ble nominert i forkant. Juryen begrunnet blant annet sitt valg med følgende: - Vinnerens arbeid er livsviktig, og høyst aktuelt og relevant i det samfunnet vi lever i, der mange kan oppleve ensomhet. Troen på at møtet med et likeverdig medmenneske er den beste måten å hjelpe andre på står sentralt.

Sterkt samhold på vakt
Det er også fint å kunne bekrefte at det sosiale aspektet er viktig i Kirkens SOS. Vi legger vekt på at de som har vakt har en eller flere medvakter. Det er en naturlig del av rutinene for å ivareta våre frivillige. Historiene til de som trenger oss og som forteller om sine liv gjør ofte sterkt inntrykk og da er det godt å få støtte og forståelse hos en fortrolig medvakt. -Og midt i eget engasjement for andre mennesker kan man som frivillig ikke unngå å lære en hel del om seg selv.

Leker du med tanken om å bli frivillig? Ta kontakt!
Tanken om å engasjere seg i frivillig arbeid har kanskje streifet deg? De frivillige i Kirkens SOS må gjennomføre et kurs som går over ca. 8 uker og delta på et par prøvevakter før de er klare for å begynne i tjenesten. Kurset gir rom for å reflektere over rollen som frivillig og gir deltakerne metoder for å bli en god samtalepartner.

Er du nysgjerrig? Ta gjerne kontakt med det SOS-senteret som befinner seg nærmest der du bor her: https://www.kirkens-sos.no/eng...

Les mer om hva det innebærer å være frivillig i Kirkens SOS: https://www.kirkens-sos.no/eng...