Trenger du noen å snakke med?

Engasjement som gir mening, noe for deg?

Ta en titt på filmen på denne siden (bildet med pilen i midten) for å få et innblikk i engasjementet til de frivillige i Kirkens SOS.

Her kan du søke om å bli frivillig hos oss: SØKNADSSKJEMA

Det er våre frivillige medarbeidere som betjener telefon, SOS-melding og SOS-chat. For å besvare alle som tar kontakt trenger vi flere.

Som frivillig er du med på å støtte og styrke medmennesker som sliter. Noen ganger redder vi liv.

Dette er et engasjement som gir mening og du får muligheten til å utvikle deg som medmenneske.

Ønsker du å bli frivillig medarbeider i Kirkens SOS eller vite mer om hva det innebærer?

Har du spørsmål? TA KONTAKT MED DITT LOKALE SOS-SENTER

Her kan du få vite mer om å være frivillig på SOS-CHAT.


Hva skal til for å bli frivillig i Kirkens SOS?

Kan du svare ja på de aller fleste av disse spørsmålene tror vi du vil trives som frivillig medarbeider i Kirkens SOS.

  • Vil du investere litt av din tid i andres liv?
  • Er du fylt 20 år?
  • Kan du lytte mer enn du snakker selv?
  • Ønsker du å lære mer om hvordan du kan møte mennesker i krise på en god måte?
  • Kan du be en enkel bønn uten at det kjennes feil, dersom innringer vil det?
  • Kan du stå i mot fristelsen til å gi gode råd og foreslå løsninger på andres problemer?
  • Kan du møte homofile og lesbiske med respekt, støtte og åpenhet?

Før du begynner som vakt på telefon eller chat vil du få en grundig innføring i det å møte mennesker i krise. Etter fullført kurs på totalt 40 timer, har du mulighet til å inngå en kontrakt om ett års tjeneste. Våre frivillige forplikter seg til to vakter i måneden. Les mer om kurset for nye frivillige medarbeidere i Kirkens SOS.

Leker du med tanken om å bli frivillig medarbeider i Kirkens SOS og ønsker å vite mer?
Send oss en søknad eller ta kontakt med ditt lokale SOS-senter. Se lenkene oppe til høyre på siden.

Fri og villig

Alle som kontakter Kirkens SOS blir møtt av en frivillig medarbeider. Et medmenneske som er tilstede fordi han eller hun ønsker det - ikke fordi de får betalt. Det gjør noe med møtet som skjer. Det skaper en ekte tilstedeværelse som oppleves støttende og styrkende.

Vi i Kirkens SOS er verken terapeuter eller læremestre, vi er medmennesker med unike historier, nøyaktig slik som innringerne og innskriverne.

De som tar kontakt er ulike. Noen er usikre, ensomme, syke eller redde. Andre tenker på å ta sitt eget liv. Hver innringer og innskriver er også lik. Felles for alle som kontakter oss er at de har det vanskelig og trenger en som har tid til å lytte.