Hvor ofte må jeg ha vakter?

Som frivillig i Kirkens SOS har du vakt annenhver uke, med variasjoner av morgen, dag, kveld og natt. Hver vakt er på rundt 5 timer. Avhengig av hvilket senter du hører til må du ha nattevakt enten hver 3. uke eller hver 6. uke. Du får selv anledning til å legge inn reservasjoner på de dagene og tidspunktene som ikke passer for deg, i vårt digitale vaktlisteverktøy.

Er jeg på vakt alene?

Frivillige i Kirkens SOS er aldri på vakt alene. På vaktrom er dere alltid minst to på vakt, og kan snakke sammen og støtte hverandre underveis. Har du hjemmevakter som digital frivillig har du kontakt gjennom vakten med andre frivillige gjennom videomøteverktøyet Teams.

Må jeg være kristen for å være frivillig?

Nei, det må du ikke. I Kirkens SOS er vi frivillige med ulike trosretninger og livssyn. Det som er viktig er at vi har et felles sett med verdier og grunnleggende respekt for andre mennesker uavhengig av religiøs, kulturell og sosial bakgrunn, kjønn, seksualitet og seksuell legning. Noen av de som kontakter oss ønsker at vi skal tenne et lys for dem etter samtalen eller be en bønn. For å møte deres behov, har vi ferdig skrevne bønner som kan benyttes.

Vi skjuler ikke organisasjonens kirkelige opphav, men skal ikke utøve religiøs påvirkning overfor mennesker i en sårbar situasjon. Frivillige med et behov for å forkynne, anbefaler vi å finne en annen tjeneste innenfor sitt trossamfunn.

Les mer om våre verdier her.

Får jeg opplæring før jeg begynner som frivillig?

Alle frivillige får grundig opplæring i et 40-timers innføringskurs. Kurset lærer deg vår samtalemetodikk, og ruster deg til å få til gode samtaler både i krisetjenesten og ellers i livet. I løpet av kurset har du to prøvevakter i krisetjenesten sammen med en fadder. Les mer om vårt innføringskurs her.

Må jeg ha relevant erfaring?

Vi krever ingen spesifikk relevant erfaring fra våre frivillige. Det kan være en fordel for deg hvis du har det, men vår opplæring er såpass grundig at alle frivillige kommer ut av innføringskurset godt rustet til å svare på samtaler i krisetjenesten. Det eneste vi krever av deg er at du ønsker å lytte til de som trenger å snakke, og kan møte alle som tar kontakt med respekt og forståelse.

Må jeg møte opp fysisk for å gå på kurs og ha vakt?

Du velger selv om du vil møte opp fysisk på ett av våre 18 vaktrom rundt om i landet, eller om du vil være digital frivillig. Vårt digitale senter ble opprettet i 2020, og her foregår både opplæring og vakter digitalt ved bruk av ditt eget datautstyr. Vi hjelper deg med å sette opp og kvalitetssikre PC og de programmene du trenger.

Hvordan velger jeg om jeg vil være frivillig på telefon, melding eller chat?

Dette velger du helt selv avhengig av hva du føler deg mest komfortabel med. Liker du best å skrive velger du SOS-chat, mens hvis du trives best med å snakke i telefon passer kanskje telefontjenesten best for deg. På SOS-chat er de fleste som tar kontakt under 25 år, og samtalene er ofte mer alvorlige enn på telefon. På telefon er det flest av de godt voksne som tar kontakt, og mens det er mange alvorlige samtaler der også, er det også en del som bare ønsker å slå av en prat.

Både de som er frivillig på telefon og chat kan svare på på SOS-meldinger, en mer saktegående skriftlig tjeneste enn chat, som er mer som en e-postdialog.

Hvordan blir jeg fulgt opp etter å ha startet med vakter?

Det er satt opp veiledningsgrupper jevnlig gjennom året, og du blir oppfordret til å delta på minst to av disse hvert halvår. Det er også alltid mulig å ta kontakt med en av våre ansatte hvis du har behov for å snakke om vanskelige samtaler i tjenesten.