Trenger du noen å snakke med?

Raushet som gir håp

10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Målet er åpenhet om et vanskelig og viktig tema. Det finnes mange kilder som bekrefter at psykiske utfordringer tar stor plass i livene våre, at de angår mange, ja faktisk alle, direkte eller indirekte. Ungdata bekreftet det i år igjen. Tallene for 2017 viser at omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager fortsetter å øke. – Og at: «Økningen er markant og gjelder både gutter og jenter og elever på ungdomsskolen og videregående».
Publisert: 9. oktober 2018.
Bilde: Kirkens SOS/ fotograf Torstein Ihle

«Jeg skulle ønske alle mennesker var litt mer sånn som dere er på Kirkens SOS. Det er ikke nødvendig med så mange svar, dersom det er varme og interesse. Dersom jeg består av lys og mørke, så vinner alltid lyset når jeg chatter med dere. Ellers i livet vinner ofte mørket...» Dette skrev en som har chattet med Kirkens SOS på www.soschat.no

-Hvem er det som sier at vi bare skal ha det godt?
Det var Per Fuggeli som sa det i et intervju med Kirkens SOS, det begynner å bli noen år siden nå, men er like aktuelt når vi leser Ungdatas rapport om psykisk helse blant de som vokser opp. Han sa mye klokt og la til: -Gleden og lekenheten kan finnes gjemt mellom trøbbel og råskap. Han mente at de uoppnåelige lykkeidealene som presenteres, forsterker følelsen av misnøye og utilstrekkelighet. Han sa at vi burde begynne å dele verdighet, å snakke om at vi kan være tilfreds når vi har det godt nok. At våre helt vanlige liv med kamper og gleder, feil og mangler er gode nok liv!

Du og jeg kan bidra til å vekke følelsen av å «være god nok»
De frivillige i Kirkens SOS prater med dem hver eneste dag, de er unge og de er eldre, de er høyt utdannet og de er trygdet, de arbeidsledige og de går på skolen. Vi besvarer 500 henvendelser på telefon og internett hvert eneste døgn. Mange av de som tar kontakt forteller om følelsen av å ikke være gode nok, å aldri strekke til.

Utilstrekkelighet er en overveldende følelse som er grådig, stjeler motet vårt og gjør oss usynlige. For hvem våger å være den beste versjonen av seg selv dersom de frykter å bli latterliggjort eller møtt med likegyldighet? Nettopp da er det så viktig å huske på at opplevelsen av å bli møtt med verdighet og anerkjennelse er minst like overveldende som frykten for å bli latterliggjort.

Gjennom å vise raushet og vise at de bryr seg bidrar våre frivillige til å vekke liv i troen på ‘å være god nok’. -Det kan du også være med på, som privatperson eller som frivillig hos oss.

Leker du med tanken om å bli frivillig? Ta kontakt med det SOS-senteret som befinner seg nærmest ditt bosted: https://www.kirkens-sos.no/eng...