Trenger du noen å snakke med?

Takk til alle våre støttespillere og givere

Men hvorfor trenger en organisasjon basert på frivillighet penger? I denne perioden har vi vært så heldige å være mottakere av mange ekstraordinære koronapakker. Men vi får tidvis spørsmål om hvorfor en frivillig organisasjon trenger midler – og det vil vi gi svar på her.
Publisert: 11. mai 2020.
- Vi har blitt møtt med oppmerksomhet, interesse og stor forståelse fra stiftelsene vi tok kontakt med. Det gjorde godt når man er ute og ber om penger, sier Christine Rokkedal som har ansvar for inntektsbringende arbeid i Kirkens SOS.

Kirkens SOS er basert på frivillighet, offentlige tilskudd og innsamlede midler. De siste månedene har vi måttet investere ekstra mye penger i å fortsatt være til stede for de som trenger oss. Og selv om store deler av samfunnet blør økonomisk sett, klarer noen heldigvis å sette av ekstra midler. Vi sender en stor takk til Stiftelsen DAM og Gjensidigestiftelsen som tidlig valgte å gå ut med ekstraordinære koronapakker. Vi takker også alle lokale stiftelser som har støttet oss med ekstraordinære koronamidler i denne vanskelige tiden. Dette gjelder f.eks. Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland og Sparebanken Møre. Det betyr så uendelig mye for oss å fortsatt kunne være til stede med vår livreddende tjeneste.

Vi sender også en stor takk til dere som har støttet oss privat enten som SOS-givere, som faste givere, gjennom donasjoner på FB og på Vipps.

Hvorfor må vi ha mer penger når tjenesten er basert på frivillighet?
De som svarer på krisetjenestene våre, gjør dette helt frivillig. Allikevel er det behov for penger til å dekke kostnader som f.eks. husleie, teknisk utstyr, rekruttering, opplæring og veiledning av frivillige. Vanligvis tar de frivillige to vakter i måneden, men da vi i mars ble nødt til å omorganisere til kvalitetssikrede hjemmekontor, måtte vi be de frivillige om å ta tre vakter i uken for å få tjenesten til å gå rundt, og tilbød også kompensasjon for disse vaktene i begynnelsen av denne ekstraordinære situasjonen.

Denne kompensasjonen medførte store, uforutsette kostnader for oss, og har gjort det ekstra tydelig hvilken verdi tjenesten vår har. Totalt sett jobber våre 1000 frivillige 200 timer i snitt per år. Dette tilsvarer 200 000 timer i året. Om alle disse timene skulle blitt lønnet, med nattillegg, helgetillegg og sosiale kostnader, hadde det kostet mer enn 70 millioner i tillegg til dagens driftsbudsjett, som ligger på rundt 40 millioner. I tillegg skolerer vi og sender ut 300 mennesker i samfunnet i året med omfattende samtalekompetanse

Men vi bruker ikke bare frivillige for å være økonomiske
Noe av det mest unike med Kirkens SOS er at det er nøye utvalgte og godt opplærte frivillige medarbeidere som besvarer alle våre henvendelser. Dette er ikke noe som skjer fordi vi ønsker å gjennomføre denne tjenesten billigere – men fordi det skaper helt spesielle møter mellom frivillige og innringere/innskrivere på telefon, chat og melding. Det er av stor betydning for de som kontakter oss at menneskene de møter er der fordi de vil – ikke fordi de får betalt. Dette skaper en egen varme og håp i møtet.

En tjeneste basert på frivillighet krever ekstra mye når det kommer til opplæring og ivaretagelse – for det at innringere og innskrivere møter en frivillig medarbeider skal aldri gå på bekostning av faglig styrke og kvalitet. Bonusen for samfunnet er at disse godt opplærte frivillige medarbeiderne ikke bare gjør en iherdig innsats for Kirkens SOS, men vi sender dem ut på arbeidsplasser, til familier og ut i lokalsamfunn med en unik samtalekompetanse og livsviktig kunnskap som selvmordsforebygging.

Fint å bli møtt med forståelse når man er ute med lua i hånden
Da vi den 12. mars startet omorganiseringen til hjemmekontor, satte vi også i gang med ekstraordinære tiltak for å få inn flere inntekter.

- Vi har blitt møtt med oppmerksomhet, interesse og stor forståelse fra stiftelsene vi tok kontakt med. Det gjorde godt når man er ute og ber om penger, sier Christine Rokkedal som har ansvar for inntektsbringende arbeid i Kirkens SOS.

- Det er imponerende at så mange stiftelser kunne snu seg i løpet av veldig kort tid og sette av ekstra koronamidler. Det betyr uendelig mye for oss og betyr at vi ikke må bruke opp hele egenkapitalen vår til å dekke tiltakene vi har gjort denne våren. Det kommer en hverdag etter dette og vi ønsker å være til stede for enda flere og det koster penger.

Vi redder liv og vår tilstedeværelse er viktigere enn noen gang
Vi snakker med mange som er redde. Vi har snakket folk ut av brokanter og skogholt der de var gått for å avslutte livet. Mange sier det oppleves helt umulig å leve seg gjennom isolasjon, karantener og frykt. Vi opplever at det er stor alvorlighetsgrad i samtalene. Det er en dobling av antall samtaler om selvmord og selvmordstanker enn ellers. Det er også en dobling av antall samtaler som blir vurdert som akutte. Det er viktigere enn på mange år at vi klarer å være til stede og bidra til å forhindre at selvmordstanker blir selvmordshandlinger. I disse tidene klarer vi å opprettholde kapasiteten, men det koster litt mer. Det to siste månedene har Kirkens SOS besvart 25.000 henvendelser. 5 000 av disse har omhandlet selvmordstanker.

Landet desidert største krisetjeneste
Kirkens SOS er den desidert største tjenesten av vår art i Norge. Vi besvarer omtrent dobbelt så mange henvendelser som alle de andre hjelpe- og krisetelefonene til sammen. I 2019 besvarte 1000 frivillige i Kirkens SOS opp mot 200 000 henvendelser på telefon, SOS-chat og SOS-melding. Vi skulle imidlertid gjerne hatt enda større kapasitet til å besvare enda flere henvendelser og til å utvide åpningstiden på SOS-chat ut over natten alle dager i året. Derfor trenger vi enda flere inntekter så vi kan rekruttere og lære opp enda flere frivillige.

Tusen takk til alle som bryr seg! Din gave bidrar til at vi kan ta flere livreddende samtaler.

Slik kan du bidra:
Vipps et valgfritt beløp til 216000
Overføre valgfritt beløp til 7011 05 20067
Gå inn på www.kirkens-sos.no/gietbidrag