Greta Gramstad på mottakelse på slottet!

Greta Gramstad, daglig leder for Kirkens SOS Bjørgvin i 38 år fra 1984 til 2022, fikk Kongens fortjenstmedalje i desember. Bergens ordfører Marit Warncke overrakte medaljen på en stor fest 6. desember, der hovedpersonen selv var intetanende til det som skulle skje. Greta Gramstad, omtalt som den lille damen med det store hjertet, fikk medaljen for sin utrettelige og langvarige innsats for mennesker i krise. Nå har hun vært på Slottet i mottakelse med Kronprinsregent Haakon Magnus, Dronning Sonja og Kronprinsesse Mette Marit, som også er Kirkens SOS sin høye beskytter. Alle vi i Kirkens SOS, frivillige og ansatte medarbeidere, er stolte og glade!
Publisert: 19. april 2024.