Leder May-Irene Wergeland

Innføringskurs for nye medarbeidere

Vil du bli frivillig medarbeider? Alle nye medarbeidere får god opplæring gjennom et innføringskurs.

Kursene i høst er digitale. Hvis du føler deg usikker på det tekniske, hjelper vi deg ved at å være tilstede sammen med deg i våre lokaler de første kurskveldene.

Vi har kontinuerlig intervjuer og opptak. Ta kontakt for mer informasjon!

Søknadsskjema fyller du ut og sender inn! Når vi får søknaden din avtaler vi en inntakssamtale her, hvor du får vite mer om det å være medarbeider, og kan spørre om alt du lurer på før du bestemmer deg.

Har du spørsmål - ta kontakt på e-post [email protected] eller på telefon 55 32 58 45.

På innføringskurset får du opplæring i å møte mennesker i krise, og å være et lyttende medmenneske for folk som trenger noen å snakke med. Våre metoder bygger på mer enn 40-års erfaring med krisetjeneste og en visjon om å fremme livsmot og håp gjennom å se, støtte og styrke våre medmennesker. Som frivillig medarbeider er du anonym.

Les mer om hvordan det er å være frivillig her.

Å snakke med folk om livet gir mening.

Kirkens SOS Bjørgvin

Kong Oscars gate 62
5017 Bergen

Kong Oscars gate 62, 5017 Bergen

55 32 58 45
7011 05 20067
971.275.596

Kirkens SOS Bjørgvin

Kirkens SOS Bjørgvin har administrasjon og vaktrom i Bergen. Her er vi 6 ansatte og 130 frivillige medarbeidere.

May-Irene Wergeland er leder. Vårt senter svarer på telefon, SOS-melding og Chat. I 2021 svarte vi på 25.559 henvendelser.

-Alle mennesker møter motgang. Noen ganger trenger vi støtte, andre faser av livet har vi krefter til å støtte andre. Sånn er det å være menneske.

Som frivillig på Kirkens SOS kan du hjelpe et annet menneske til å klare å stå i, holde ut, vanskelige perioder av sitt liv. Du er til hjelp fordi ekte interesse, den gode samtalen, skaper håp og gir kraft. I tillegg er Kirkens SOS tilgjengelig 24/7, åpen også når alle andre er stengt. På Kirkens SOS tror vi at den enkelte selv er ekspert på eget liv, men når det røyner på trenger en å bli ekstra sett, støttet og styrket.

Gi en gave

Hjelp oss å være her. ALLTID.
Støtt ditt lokale SOS-senter.

Vil du støtte oss fast?

Greta Gramstad er takket av etter 38 år som leder av Kirkens SOS Bjørgvin!

Greta Gramstad har nå avsluttet en 38 års lang livsgjerning som leder av Kirkens SOS Bjørgvin! Vi er dypt takknemlige for den enorme innsatsen hun har lagt ned i et livsviktig arbeid. Se intervju i Bergen Tidende nedenfor.

Årsmelding 2021

I årsmeldingen vår finner du mye informasjon om hva vi gjør og hva vi møter!