Kirkens SOS Bjørgvin

Kong Oscars gate 62
5017 Bergen

Kong Oscars gate 62, 5017 Bergen

55 32 58 45
7011 05 20067
971.275.596

Kirkens SOS Bjørgvin


Kirkens SOS Bjørgvin har administrasjon og vaktrom i Bergen. Her er vi 5 ansatte og 100 frivillige medarbeidere.

Greta Gramstad er daglig leder. Vårt senter svarer på telefon, SOS-melding og Chat. I 2018 svarte vi på nærmere 25.000 henvendelser.

-Alle mennesker møter motgang. Noen ganger trenger vi støtte, andre faser av livet har vi krefter til å støtte andre. Sånn er det å være menneske.

Som frivillig på Kirkens SOS kan du hjelpe et annet menneske til å klare å stå i, holde ut, vanskelige perioder av sitt liv. Du er til hjelp fordi ekte interesse, den gode samtalen, skaper håp og gir kraft. I tillegg er Kirkens SOS tilgjengelig 24/7, åpen også når alle andre er stengt. På Kirkens SOS tror vi at den enkelte selv er ekspert på eget liv, men når det røyner på trenger en å bli ekstra sett, støttet og styrket.

Leder Greta Gramstad

Kirkens SOS Bjørgvin feirer 40 års tilstedeværelse!

Kirkens SOS feirer 40 års tilstedeværelse for alle som trenger en å snakke med!

I disse 40 årene har vi besvart mer enn 750.000 samtaler. Vi vet at tjenesten redder liv, og bidrar til livsmot og håp hos svært mange mennesker!

Vi feirer våre frivillige medarbeidere med jubileumsseminar og middag på Hotel Norge. Vi er takknemlig for støtte fra Hotel Norge, Bergen kommune, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner. Og sender en stor takk til alle nåværende og tidligere medarbeidere. Uten alle dere hadde denne tjenesten ikke vært mulig!

Gi en gave

Hjelp oss å være her. ALLTID.
Støtt ditt lokale SOS-senter.

Vil du støtte oss fast?

Årsmelding 2018

I årsmeldingen vår finner du mye informasjon om hva vi gjør og hva vi møter.

Nå kan du Vippse støtte til Kirkens SOS Bjørgvin!

Kirkens SOS døgnåpne krisetjeneste er åpen for alle, alltid, drives med frivillige medarbeidere og er avhengig av innsamlede midler. Nå kan du enkelt gi en gave ved å bruke Vipps!