FAGKONFERANSEN I NYE LOKALER I OSLO

Tirsdag 14.06 åpnet Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Oslos Ordfører Marianne Borgen det nye huset til Kirkens SOS i Oslo. Kirkens SOS vokser. Det er mange mennesker som trenger oss. Kirkens SOS Digital samler frivillige fra hele landet og utlandet i sine digitale vaktrom, men vi trenger flere frivillige.
Publisert: 24. juni 2022.

Tusen takk for engasjement og støtte - og tusen takk til Storebrand eiendom for at dette har blitt mulig.

For oss ansatte var det tre dager med faglig påfylling, møter, utveksling av ideer og tanker.

En del av programmet var foredrag og diskusjoner med biskop emeritus Atle Sommerfeldt, professor i tekstvitenskap Kjell Lars Berge og psykolog Victoria Forsberg som jobber på Institutt for psykologisk rådgivning (IPR) i Oslo og er videreutdannet innen emosjonsfokusert terapi (EFT) for individer og par.
Vi ønsker å være bedre for våre frivillige og de som trenger en god samtale.

Kirkens SOS ansatte fra hele landet
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkolm og Lasse Heimdal Generalsekretær Kirkens SOS
Oslos Ordfører Marianne Borgen og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkolm