Trenger du noen å snakke med?

Lære å møte medmennesker i krise

Innføringskurset er en sentral del av inntaksprosedyren for Kirkens SOS. Kurset varer i minimum 40 timer av 45 minutter. Som regel går kursene over 10 kvelder, men enkelte sentre har også helgesamlinger og kurs på dagtid.

Ønsker du bli frivillige medarbeider i Kirkens SOS eller vite mer om hva det innebærer? TA KONTAKT MED DITT LOKALE SOS-SENTER.

MÅLSETTINGER FOR INNFØRINGSKURSET

 • Å forberede nye medarbeidere til et best mulig møte med de som kontakter Kirkens SOS.
 • Å ta vare på og videreutvikle egenskaper og kvaliteter den enkelte har med seg og gjennom dette utvikle godt utrustede medmennesker til SOS-tjenesten.
 • Å formidle, bevisstgjøre og videreutvikle holdninger og ferdigheter som er relevante for SOS-tjenesten heller enn å legge vekt på å øke kunnskapen.
 • Å ruste deltagerne til intervensjon ved akutt selvmordsfare, samt gi dem kunnskap og ferdigheter til å gjennomføre risikokartlegging i samtaler slik at selvmordfare avdekkes.
 • Å gi deltagerne en tydelig forståelse av rammene omkring medarbeiderskap i Kirkens SOS.

VI LEGGER VEKT PÅ TRE HOVEDELEMENTER

 • Arbeid med egne holdninger
 • Utvikling av ferdigheter
 • Formidling av kunnskap

METODIKK FOR KURSET

Metodikken i kurset legges opp med ønske om at deltagerne skal utvikle trygghet på seg selv i møte med andre menneskers smertelige erfaringer og krisesituasjoner. Vi ønsker å utvikle lyttere – og forutsetninger for ”den gode samtalen” blir derfor førende for alle kurskvelder – uavhengig av tema som berøres. Kirkens SOS arbeider med utgangspunkt i en metodikk for samtale som er nedfelt i vårt verdigrunnlag. Dette oppsummeres i begrepene: Se, støtte, styrke.

Det er vesentlig at våre frivillige medarbeidere kjenner seg fortrolig med Kirkens SOS sin tenkning omkring hjelperollen – både hva hjelp er i krisetelefoni-sammenheng, samt hvilken rolle vi som hjelpere har i møte med de som kontakter Kirkens SOS. Dette dreier seg i hovedsak om at Kirkens SOS er et her-og nå-tilbud, ikke et sted der man tilbyr oppfølging eller terapi. Fokus i kurset er å skape gode vilkår for samtaler her og nå, anonymt og uforpliktende – som en lyttepost, et pusterom eller et hvilerom fra andre sammenhenger den som kontakter oss er i.

Noen av temaene på kurset er:

 • Samtalemetodikk på Kirkens SOS
 • Selvmord og intervensjon ved selvmordsfare
 • Møte med psykisk sykdom
 • Om SOS-meldinger og SOS-chat, de som skriver til oss
 • Ensomhet og det å dele følelser
 • Når tro møter tro