Lær å møte medmennesker i krise

Innføringskurset er en sentral del av inntaksprosedyren for Kirkens SOS. Kurset varer i minimum 40 timer, som regel fordelt over 10 kvelder. Enkelte sentre har også helgesamlinger og kurs på dagtid. De fleste sentre har kursstart hver vår og hver høst.

Har du spørsmål om innføringskurset, eller om å være frivillig medarbeider i Kirkens SOS? Ta kontakt med ditt lokale senter her.

Målsettinger for innføringskurset

 • Forberede nye medarbeidere til et best mulig møte med de som kontakter Kirkens SOS.
 • Ta vare på og videreutvikle egenskaper og kvaliteter den enkelte har med seg, og utvikle godt utrustede medmennesker til SOS-tjenesten.
 • Ruste deltagerne til intervensjon ved akutt selvmordsfare, samt gi dem kunnskap og ferdigheter til å gjennomføre risikokartlegging i samtaler slik at selvmordfare avdekkes.
 • Gi deltagerne en tydelig forståelse av rammene omkring rollen som frivillig i Kirkens SOSVi legger vekt på tre hovedelementer

 • Arbeid med egne holdninger
 • Utvikling av ferdigheter
 • Formidling av kunnskap

Metodikk for kurset

Metodikken i kurset legges opp med ønske om at deltagerne skal utvikle trygghet på seg selv i møte med andre menneskers smertelige erfaringer og krisesituasjoner. Vi ønsker å utvikle lyttere, og forutsetninger for "den gode samtalen" blir derfor førende for alle kurskvelder - uavhengig av tema som berøres. Fokus i kurset er å skape gode vilkår for samtaler her og nå, anonymt og uforpliktende - som en lyttepost, et pusterom eller et hvilerom fra andre sammenhenger den som kontakter oss er i.

Noen av temaene på kurset er

 • Samtalemetodikk på Kirkens SOS
 • Selvmord og intervensjon ved selvmordsfare
 • Møte med psykisk sykdom
 • Om SOS-meldinger og SOS-chat, de som skriver til oss
 • Ensomhet og det å dele følelser
 • Når tro møter tro


Vil du delta på neste innføringskurs og bli vår nye frivillige medarbeider? Fyll ut søknadsskjema her!