Mål for kurset

Vi har som målsetting at du som frivillig skal bli god på:

  • Se
  • Støtte
  • Styrke

Det er ofte det som skal til for å hjelpe.

Oppdraget vårt er å fremme livsmot og håp for mennesker når livet er vanskelig.