Kirkens SOS i Hedmark og Oppland

Blestervn. 5
2618 Lillehammer

Blestervn. 5, 2618 Lillehammer

61 26 95 11
95 49 47 99
1822.68.37066
971 291 222

Kirkens SOS i Hedmark og Oppland


Kirkens SOS i Hedmark og Oppland har administrasjonen og vaktrom på Lillehammer med ekstra vaktrom både på Hamar og Gjøvik. Senteret har vært på Lillehammer siden 1996, vaktrom på Gjøvik siden 2001 og på Hamar siden i 2006. Vi er 4 ansatte og for tiden nærmere 100 frivillige medarbeidere. 

Daglig leder er Ole-Lars Schjerpen. Vi svarer på SOS-telefon og SOS-meldinger på alle tre vaktrom samt SOS-chat på vaktrommet på Lillehammer. Årlig tar vi imot ca. 17 000 henvendelser fra mennesker i følelsesmessig og eksistensiell krise.

-Kirkens SOS gjør en forskjell for de som tar kontakt med oss på telefon og internett. Flere av våre frivillige medarbeidere forteller om sterke samtaler med mennesker som takker for at de fortsatt er i live. Derfor trenger vi flere frivillige medarbeidere til vår viktige krisetjeneste, sier Ole-Lars.

Daglig leder Ole-Lars Schjerpen

Kurs for nye frivillige medarbeidere

Innføringskurs 2017

Neste innføringskurs for nye frivillige medarbeidere starter 18. september 2017.
Det er felles innføringskurs for vaktrommene på Lillehammer, Gjøvik og Hamar.
Kurset holdes på Kirkesenteret i Moelv.

Våre nye frivillige medarbeidere får opplæring i å møte mennesker i krise.
Våre metoder bygger på over 40-års erfaring med krisetelefon og en visjon om å se, støtte og styrke våre medmennesker.  Som frivillig medarbeider er du anonym.

"Å snakke med folk om livet gir mening."

Kursplan Høst 2017


KONTAKT OSS GJERNE:
Ta kontakt på epost: hedmark-oppland@kirkens-sos.no  eller 
telefon: 61 26 95 11/900 17 535 dersom du har spørsmål  til det å være frivillig medarbeider i Kirkens SOS.

Du kan sende oss kontaktskjema  for å melde interesse til neste innføringskurs

Søknadsskjema for å bli frivillig medarbeider.

Engasjer deg

“Å være til stede for mennesker som opplever livet på sitt vondeste er det mest meningsfulle jeg har brukt fritiden min på.”

Kaj, frivillig medarbeider Kirkens SOS

Mer om frivillig arbeid i Kirkens SOS

Vil du engasjere deg nå? Ta kontakt med ditt lokale SOS-senter ved å trykke på knappen.

Jeg vil bli frivillig

Gi en gave

Hjelp oss å være her. ALLTID.
Støtt ditt lokale SOS-senter.

Vil du støtte oss fast?

ÅRSMELDING 2016 - REGNSKAP 2016 OG BUDSJETT 2017

Her kan du lese årsmeldingen for 2016, se regnskapet for 2016 og budsjettet for 2017

Informasjonsvideo om Kirkens SOS

Her kan du se en informasjonsvideo om å være frivillig medarbeider i Kirkens SOS