Kirkens SOS Hedmark og Oppland

Blestervn. 5
2618 Lillehammer

Blestervn. 5, 2618 Lillehammer

61 26 95 11
958 20 233, daglig leder Hilde Stokke Lothe
7011 05 20067
971.275.596

Kirkens SOS Hedmark og Oppland


Kirkens SOS Hedmark og Oppland har administrasjonen og vaktrom på Lillehammer med ekstra vaktrom både på Hamar og Gjøvik. Senteret har vært på Lillehammer siden 1996, vaktrom på Gjøvik siden 2001 og på Hamar siden i 2006. Vi er 4 ansatte og for tiden nærmere 120 frivillige medarbeidere.

Daglig leder er Hilde Stokke Lothe. Vi svarer på SOS-telefon og SOS-meldinger på alle tre vaktrom samt SOS-chat på vaktrommet på Lillehammer. Årlig tar vi imot ca. 17 000 henvendelser fra mennesker i følelsesmessig og eksistensiell krise.

-Kirkens SOS gjør en forskjell for de som tar kontakt med oss på telefon og internett. Flere av våre frivillige medarbeidere forteller om sterke samtaler med mennesker som takker for at de fortsatt er i live. Derfor trenger vi flere frivillige medarbeidere til vår viktige krisetjeneste, sier Hilde.

Leder Hilde Stokke Lothe

Kurs for nye frivillige medarbeidere

Innføringskurs våren 2020

Kurset er utsatt og vil bli avholdt så snart det er mulig.

Vi tar imot nye søknader fortløpende og klargjør for kurs.

KONTAKT OSS GJERNE:

Ta kontakt på epost: [email protected] eller telefon: 61 26 95 11/900 17 535 dersom du har spørsmål til det å være frivillig medarbeider i Kirkens SOS.

Søknadsskjema for å bli frivillig medarbeider.

Våre nye frivillige medarbeidere får opplæring i å møte mennesker i krise. Våre metoder bygger på over 40-års erfaring med krisetelefon og en visjon om å se, støtte og styrke våre medmennesker. Som frivillig medarbeider er du anonym.

"Å snakke med folk om livet gir mening."

Gi en gave

Hjelp oss å være her. ALLTID.
Støtt ditt lokale SOS-senter.

Vil du støtte oss fast?

Informasjonsvideo om Kirkens SOS

Her kan du se en informasjonsvideo om å være frivillig medarbeider i Kirkens SOS
51