Lysere tider

Endelig er det lysere tider og sommer! De fleste av oss kjenner på stor glede over naturen som spirer og gror, glade barn som leker, og et samfunn som er i ferd med å åpne seg. Den følelsen skal vi omfavne og nyte. Samtidig vet Kirkens SOS at sommeren også er en tid hvor ensomhet er ekstra vondt, og at mange kan oppleve en forsterket opplevelse av utenforskap.

Nytt styre i Kirkens SOS Møre og Romsdal

Det nye styret er valgt frem ved det digitale årsmøtet 22. mars 2021.

Bli «en for andre», du også!

1. februar, den første i andre, fokuserer Kirkens SOS på alle som er og vil være ‘En for andre’. Det er det frivilligheten handler om: Å gjøre en innsats for noe eller noen andre. Vi hyller frivilligheten!

Kirkens SOS søker frivillige med lang livserfaring

Ensomhet og isolasjon gjør at flere trenger noen å snakke med, og det siste året har pågangen og alvorligheten i henvendelsene til landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett økt. Kirkens SOS trenger derfor frivillige med lang livserfaring mer enn noen gang.