Kirkens SOS Nord-Hålogaland

Postboks 858
9259 Tromsø

Parkgata 22, 9000 Tromsø

7011 05 20067
971.275.596

Kirkens SOS Nord-Hålogaland

Kirkens SOS i Tromsø

Senteret i Tromsø består av 2 ansatte og rundt 40 frivillige.

Som vakt besvarer du telefoner som ringes til det nasjonale krisetelefon nummeret; 22 40 00 40. Du skal lytte, være til stede, skrive meldinger og være et medmenneske når livet er som verst. Det gir mening. Det redder liv. Som frivillig går du en kveldsvakt og en nattevakt i måneden, hver på fem timer.

Leder Gry Heggås Jensen

Kurs for nye frivillige

Kirkens SOS i Nord-Hålogaland har kurs 2 ganger hvert år - vår og høst. Neste kurs for nye frivillige medarbeidere starter 2. oktober 2019

Innføringskurs Høst 2019 Program Ny

Du kan også sende oss kontaktskjema, klikk her

Du får opplæring i å møte mennesker i krise. Våre metoder bygger på 40-års erfaring med krisetelefon,og en visjon om å se, støtte og styrke våre medmennesker. Som frivillig medarbeider er du anonym.

Å snakke med folk om livet gir mening.

Gi en gave

Hjelp oss å være her. ALLTID.
Støtt ditt lokale SOS-senter.

Vil du støtte oss fast?

Å holde fast håpet

En liten historie om å være ung, og holde fast i håpet.

Frivillige ved Kirkens SOS på Hålogaland Teater!

Det fineste i livet, ble en sterk teateropplevelse for frivillige ved KSOS. Forestillinga handel om en gutt som over flere år lager ei liste over de fineste tingene i livet. Denne gir han til sin mamma som er deprimert, og som gjør flere selvmordsforsøk.