Leder Gry Heggås Jensen

Kurs for nye frivillige

Kirkens SOS i Nord-Hålogaland tilrettelegger for flere heldigitale innføringskurs denne høsten/vinteren.

Er du klar for å søke om å være frivillig? Fyll ut dette søknadsskjemaet, så tar vi kontakt i løpet av få dager.

Har du spørsmål kan du fylle ut og sende inn kontaktskjema.

Du får opplæring i å møte mennesker i krise. Våre metoder bygger på 40-års erfaring med krisetelefon, og en visjon om å se, støtte og styrke våre medmennesker. Som frivillig medarbeider er du anonym.

Å snakke med folk om livet gir mening.

Kirkens SOS Nord-Hålogaland

Skippergata 16, 9008 Tromsø
[email protected]
90579518
7011 05 20067
971.275.596

Kirkens SOS Nord-Hålogaland

Kirkens SOS i Tromsø

Senteret i Tromsø består av 2 ansatte og rundt 80 frivillige.

Som vakt besvarer du telefoner som ringes til det nasjonale krisetelefon nummeret; 22 40 00 40. Du skal lytte, være til stede, skrive meldinger og være et medmenneske når livet er som verst. Det gir mening. Det redder liv. Som frivillig går du en kveldsvakt og en nattevakt i måneden, hver på fem timer.

Å holde fast håpet

En liten historie om å være ung, og holde fast i håpet.