Flott åpning av vaktrom på Gvarv!

Kirkens SOS i Telemark har sitt hovedkontor i Skien. I tillegg har vi i over ti år hatt et vaktrom i Bø. Nylig flyttet dette vaktrommet og vi markerte åpningen av nytt vaktrom på Gvarv i forbindelse med vårens fagdag for de frivillige 7.april.

Menighetsbladet "Helsing til Sauherad og Nes" var tilstede på åpningen av det nye vaktrommet på Nes menighetshus og laget en flott reportasje om oss som kom i deres utgave nr 4/2018 som du kan lese her. 

Vi takker Helsing og Ivar Solbu (redaktør i menighetsbladet og soknediakon) for flott omtale som vi har fått lov å gjengi her.