Flere har blitt gode å snakke med

I løpet av høsten har Melle Aakenes, leder i Kirkens SOS Telemark, undervist God å snakke med kurs for ulike tilhørergrupper. Ansatte ved en av fylkets folkehøyskoler, konfirmantforeldre og flere andre deltagere har fått en to timers innføring i den gode samtalen. "God å snakke med" er et kort-kurs som gjør deg til en litt bedre samtalepartner, og gir deg konkrete råd og tips om hvordan du kan håndtere samtaler i ulike situasjoner.
Publisert: 30. september 2019.

Hva gjør vi når vi møter en kollega, et familiemedlem eller en venn som har det litt vanskelig? Det er ikke alltid så enkelt. Hva skal vi si? Hva om vi sier noe som gjør situasjonen verre?

God å snakke med-kurset bygger på 45 års erfaring i å snakke med folk om de vanskelige tingene.

ALLE ANSATTE VED SELJORD FOLKEHØGSKULE TOK KIRKENS SOS SITT KOMMUNIKASJONSKURS

Uka før de ansatte ved Seljord Folkehøgskule skulle ta i mot ca 100 nye elever, gjennomgikk de Kirkens SOS sitt kommunikasjonskurs God å snakke med.

Kurset skal utruste deltakerne til å kunne trygt stå i samtaler om vanskelige livsspørsmål. I løpet av et år på en folkehøyskole er det mange elever som opplever et behov for å snakke med noen om tøffe ting i livet.

På spørsmålet om hva deltakerne satt igjen med etter kurset var dette noe av tilbakemeldingene:

*Kurset ga en viktig påminnelse om hva som skaper en god samtale

*Jeg ble nok en gang minnet om hvor viktig det er å lytte

*Kurset overbeviste meg om at Kirkens SOS har mange års erfaring i det å samtale med mennesker om vanskelige ting

*Det er kanskje lett å tenke at man bidrar positivt i samtalen dersom man uttrykker hvordan man selv opplever en sak. Nå lærte jeg mye om empati som handler om hvordan jeg skal få tak i hvordan den andre opplever en sak

Her er kursleder Melle Aakenes, Kirkens SOS Telemark, avbildet sammen med inspektør Kolbjørn Birkrem og årets stipendiater på Seljord Folkehøgskule.

GOD Å SNAKKE MED & FREDAGSLUNSJ

To fredager i høst inviterte vi til God å snakke med-kurs kombinert med fredagslunsj. Kursene var åpne for alle som ønsket og totalt var det ca 20 deltagere med på kurset ila de to fredagene.

Deltagerne var engasjerte og aktive. Her er noen av tilbakemeldingene de gav:

*Hyggelig, inkluderende atmosfære, deilig servering

*Kurset kunne gjerne vart lenger!

*Veldig god påminnelse om noe som man egentlig vet

*Meget dyktig kursholder som visste hva hun snakket om

*Veldig bra kurs, og man kjenner seg igjen

En fredag i august var 11 engasjerte deltagere samlet til fredags-lunsj og spennende God å snakke med kurs!

KONFIRMANT-FORELDRE BLE UNDERVIST I GOD SNAKKE MED

Melle Aakenes var invitert til å bidra på foreldre-kveld for konfirmantene i Porsgrunn menighet på

Vestsida Menighetshus. Det var stas å se så mange konfirmantforeldre samlet på et sted og vi håper de opplevde å få med seg noe hjem vedrørende kommunikasjon, både med sine konfirmanter og andre.

Også her var det flere positive tilbakemeldinger - blant annet:

*Veldig fint og positivt kurs. Man må være til stede hvor man er, ikke i avisen eller mobilen. Lærte at kroppsspråket sier mye. Gode eksemplarer med samtaler mellom mor og datter.

*Gav konkret veiledning med å se og lytte på en bedre måte.

Vi er veldig takknemlige for at mange tar seg tid til å delta på God å snakke med-kurs og håper at vi på denne måten kan bidra til et litt varmere samfunn, når flere og flere blir mer bevisst på hvordan vi snakker sammen.


Er du interessert i at vi skal holde kurs i din sammenheng?
Ta kontakt så kan vi gjøre en nærmere avtale.

Alt rigget og klart for kurs i våre lokaler i Holbergs gate 14.