Vi har flyttet!

Avdelingen vår i Skien har flyttet inn i nye lokaler. Vi er svært fornøyd med nye, flotte og tidsriktige lokaler som vi gleder oss over å presentere.
Publisert: 21. mars 2019.
Velkommen inn i våre nye lokaler!
Kjøkken, som også kan fungere som møterom

Etter mange år i samme lokaler i P.A. Munchs gate Sør har vi nå fått gleden av å flytte inn i nye lokaler i Holbergs gate. I dette bygget er det flere organisasjoner og bedrifter som har lokaler og vi har vært så heldige å få flytte inn i en lys og flott toppetasje.

Stor og romslig møte- og kursavdeling. Her er allerede kurs for nye frivillige godt i gang.
Fine og lyse vaktrom. Det er en glede å kunne gi våre frivillige gode forhold når de kommer på vakt.

Etter noen uker på flyttefot med litt i gamle lokaler og litt i nye lokaler og litt sånn småkaos overalt, var vi i månedsskiftet februar/mars klar til å vise frem de nye lokalene. Våre frivillige medarbeidere fikk komme på åpen dag, vårens kurs kjøres i nye lokaler og på årsmøtet 11.mars ble de offisielt åpnet.

Generalsekretær Leif Jarle Theis klippet snoren og styreleder Ole Ragnar Helgen leste selvskrevet dikt i anledning åpningen.

Vi gleder oss over å være på plass i nye lokaler. Vi har troa på at dette vil være en forbedring for de frivillige som kommer på vakt og for hele Kirkens SOS Telemark.

Styreleder Ole Ragnar Helgen har mange talenter - blant annet dikt-skriving.
Ole Ragnar Helgen fremførte dikt skrevet spesielt til åpningen til stor glede for tilhørerne. Her sammen med leder Melle Aakenes.
Generalsekretær Leif Jarle Theis klippet snoren, her sammen med Ole Ragnar Helgen og Melle Aakenes.
Generalsekretær Leif Jarle Theis klippet snoren, her sammen med Ole Ragnar Helgen og leder Melle Aakenes.
En god gjeng med flotte delegater fra de ulike medlems-menighetene hadde møtt frem og sammen fikk vi et fint årsmøte. Leif Jarle Theis innledet også en samtale om ny organisasjonsmodell.

Foto: Stine Sætre Risanger og Melle Aakenes

Eit samnorsk hyldningsdikt til Kirkens SOS Telemark, i nye lokaler våren 2019

I Holbergs gate 14, der skal de åpne porten til framtid gild og ny

de gamle vaktlokaler har blitt til sentersaler som kneiser stolt mot sky

tenk oppi tredje høyda har Melle blitt fornøyd a’ et åpent luftig rom

og Stine har så sansen og dansær seiersdansen, - se her er utsikt, kom!

Selv styret er fornøyde med rikelig takhøyde i mer enn en forstand:

her får vi til det meste, og får ut alt det beste, - hver kvinne og hver mann!

Og de ved telefonen, som følger tradisjonen og stadig stiller opp,

de skryter av det meste, at dette er det beste, - ja dette blir helt topp!


I kveld har vi den æren, - si hei til sekretæren med fornavn general

snart skal han klippe snora, og si de rette orda, slik generaler skal.

Og rundt på alle kanter står de representanter som møtes her i kveld,

Og her er selve saken, - ja jeg har knapt hørt maken: De vil oss alle vel.


Nå ligger alt til rette, - jeg vet det, jeg har sett det: Det her skal bli så bra!

Så la oss kløppe snora, og høre åpningsorda, og rope høyt hurra!


Ole Ragnar Helgen, styreleder Kirkens SOS Telemark