Julegave fra Lions Club Skien

Lions Club Skien deler ut i år ut pengestøtte til lokalt humanitært arbeid, til tross for at årets julelotteri ble avlyst. Vi i Kirkens SOS er en av de heldige mottakerne. Tusen takk til Lions Club Skien.
Publisert: 4. januar 2021.
Representanter fra Lions Club Skien, fra venstre: President Ivar Sørensen og Tor Helge Hartvigsen. Foto: Privat

Lions Club Skien deler ut pengestøtte til lokalt humanitært arbeid og vi i Kirkens SOS er en av de heldige mottakerne. Vi er takknemlige til Lions Club Skien som også i år deler ut julegave til oss.

Lionsklubbenes tradisjonelle Julelotteri måtte dessverre gå ut dette året p.g.a. koronapandemien og den usikkerheten den medførte. Men Lions forteller at de er glade for at de likevel kan bidra noe til frivillig og humanitært arbeid i lokalmiljøet.

Dette året går Lions Club Skiens bidrag, på til sammen kr. 40.000, til følgende organisasjoner som yter gode og direkte tjenester til de som trenger det aller mest:

Kirkens SOS Telemark, til døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett, kr. 10.000.
Norges Blindeforbund Telemark, til barne- og ungdomsarbeid, kr. 10.000.
Skien Diakonale Senter, til drift av dagsenter/natthjem, kr. 10.000.
Skien Misjonskirke, til åpent arrangement Julaften, kr. 10.000.

Lions Club Skien ønsker disse organisasjonene lykke til med arrangementer og deres viktige oppgaver fremover og representanter fra Lions Club Skien, President Ivar Sørensen og Tor Helge Hartvigsen, forteller at: "Vi har gjennom flere år støttet disse organisasjonene fordi vi er trygge på at pengene kommer frem til enkeltpersoner som virkelig trenger en håndstrekning til å skape litt hygge og et best mulig verdig liv."

Vi i Kirkens SOS er takknemlige for at vi er en av de organisasjonene Lions velger å støtte!