FRIVILLIGHETSKONFERANSEN i PORSGRUNN

11.mai feiret vi frivilligheten i Porsgrunn. Ælvespilet var møtestedet, mange stilte opp. På frivilligtorget stilte opp over 40 ulike organisasjoner. Vi fra Kirkens SOS Telemark var med og hadde mange gode samtaler. Tusen takk til alle for denne muligheten vi hadde. Vi håper å se dere snart på våre vaktrom.
Publisert: 12. mai 2022.