STYREMEDLEMMER Kirkens SOS Telemark

Leder for Kirkens SOS Telemark sammen med styremedlemmer. Gode, engasjerte mennesker som brenner for oppdraget vårt.
Publisert: 29. januar 2024.

Alltid et medmenneske å snakke med når livet er vanskelig.

STYREMEDLEMMER:

Styreleder: Rolf Heimdal,

Nestleder: Sten Ulrik Heines

Styremedlemmer: Kirsti R. Sæland, Bjørnar Nesje, Hedda Foss Five.

Varamedlemmer: Ingunn Liseter, Geir Jørgen Bekkevold

Frivillig repr. Liv-Margaretha Holtskog, pers vara for frivillig repr. Britta Waldenstrøm