SKAM - identitetsutfordringer og relasjonsfattigdom

Marie Farstad inspirerte oss til å møte nåtidens og fremtidens samtalebehov sammen med frivillige fra Kirkens SOS og SMISO..
Publisert: 14. desember 2018.

Kirkens SOS er en anonym samtaletjeneste hvor vi snakker med mennesker som kjenner skam av mange ulike årsaker. Vi utfordret Marie Farstad til å inspirere oss til å møte nåtidens og fremtidens samtalebehov. Frivillige medarbeidere i Kirkens SOS og ressurspersoner fra SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep) vil gi respons med utgangspunkt i sine erfaringer. Seminaret vil være nyttig for alle medmennesker, samtalepartnere og hjelpere.

Marie Farstad, tidligere diakon, nå psykoterapeut, forfatter og lærer ved VID, utga i 2016 boka SKAM – eksistens – relasjon – profesjon (Cappelen Damm Akademisk).

Tema i seminaret var: Skam i ulike varianter - utfordringer før og nå. Identitet, ensomhet, relasjonsfattigdom og selvmord. Hva er levedyktige relasjoner? Hva kan vi gjøre for å redusere destruktiv skam?

«Alle har vi uante ressurser i oss, men det er ikke alltid vi klarer å se dem eller anvende dem. Vi trenger alle andres øyne som kan se og speile oss og hva vi har med oss – gode medvandrere kan spille oss sterke både i gode og vonde dager.» Marie Farstad