Hva skjedde i 2018?

Årsmelding for Kirkens SOS Trøndelag 2018