Å være den du er

Årets verdensdag for selvmordsforebygging og Trondheim Pride ble markert 10.september, og skeives opplevelse av egne levekår gir viktige perspektiv til forebygging av selvmord i Norge. Levekårsundersøkelsen fra 2020 (I prosjektet «Levekår blant skeive», gjennomført på oppdrag frå Bufdir), beskriver hvordan mennesker med LHBTQ+ - identitet kan oppleve utenforskap i Norge i dag. Det bør utfordre alle oss som liker å tenke at vi har et åpent og inkluderende samfunn.
Publisert: 13. september 2021.

Noen av funnene var at homofile og bifile menn, samt bifile kvinner, skåret høyere på ensomhetsskalaen enn de andre, og begge grupper av transpersoner skåret høyere enn cispersoner. En større andel homofile menn, bifile menn og bifile kvinner, samt transpersoner, hadde lavere livstilfredshet enn sammenlikningsgruppene. En vesentlig høyere andeler lhb-personer hadde hatt selvmordstanker eller forsøkt å ta livet sitt sammenliknet med heterofile, Blant transpersonene var det 1 av 3 som oppga at de i løpet av livet hadde forsøkt å ta sitt liv. Til sammenlikning gjaldt dette 1 av 10 blant cispersonene. Blant kvinnene var andelen høyest blant bifile. 1 av 3 bifile kvinner oppga at de hadde forsøkt å ta livet sitt. Til sammenlikning var det rundt 1 av 10 av heterofile kvinnene og lesbiske kvinner som oppga det samme.

Kirkens SOS sitt samfunnsoppdrag er å være en selvmordsforebyggende beredskapstjeneste med kompetente samtalepartnere som vil gi livsmot og styrke til den som tar kontakt. Vi trenger nye frivillige «håpsbærere» som kan skape gode samtaler i vår døgnåpne krisetjeneste.

Mange av de som tar kontakt med Kirkens SOS gjør dette fordi de kjenner på håpløshet, ensomhet, frykt eller uro for nåtiden eller fremtiden. Når mennesker har det vondt går tiden sakte, og kan oppleves uendelig lang sammenlignet med hvordan det erfares når man er på et bra sted i livet. Da trengs det gode lyttere, som er der og har tid til å møte mennesker med angst, uro og opplevelse av et bunnløst mørke. Frivillige i Kirkens SOS er «håpsbærere» i den forstand at de er empatisk lyttende medmennesker. Vi vet at det å bli møtt med åpenhet som den man er, kan ha stor betydning når noen står i en krise. At noen faktisk tåler å høre om livet sånn som det er, kan styrke livsmot og håp for den som har det vanskelig.

Gjennom vårt døgnåpne anonyme samtaletilbud, har vi et ønske om at det verken skal være skamfullt eller stigmatiserende å snakke høyt om å være deprimert, arbeide med sin identitet eller å ha det vanskelig. Vårt ønske er at flere snakker sammen og blir trygge på å skape gode samtaler om vanskelige ting. Større åpenhet om hvordan man har det, er et første avgjørende steg for å få hjelp til å få det bedre. Vissheten om at man kan dele følelsene med noen, forbygger selvmord, for streite og skeive.

Kirkens SOS Trøndelag består av et mangfold av frivillige med hensyn til alder, livssyn, bakgrunn og utdannelse. Det de har til felles er et ønske om å gjøre en forskjell og en vilje til å bidra! Håpets kraft er jo nettopp det at mennesker stiller opp for hverandre! Vi vektlegger grundig opplæring, veiledning og kursing for å gi verktøy, bli bevisst mulige måter å forholde seg på, spørre, utforske og støtte i møte med den som trenger en samtale.

Hvis du vil bli en av våre «håpsbærere», se mer og søk på kirkens-sos.no/frivillig.

Bodil Slørdal, leder Kirkens SOS Trøndelag