STUDENT OG FRIVILLIG - LÆRING FOR LIVET

Publisert: 10. november 2023.

Å være student og frivillig hos Kirkens SOS gir en stor merverdi både faglig og menneskelig. Det er også en helt unik erfaring og praksis du vil ha nytte av resten av livet.

Studietiden kan både være travel og økonomisk krevende - men likevel velger mange å være frivillig i Kirkens SOS. Hva er det som motiverer unge mennesker til å forplikte seg til to vakter i måneden for å snakke med mennesker i krevende livssituasjoner?

Studentene hos oss forteller at de ønsker å gjøre noe for andre mennesker, og samtidig bli trygge på å snakke med mennesker som har det vanskelig. Dette er det mangelvare på i samfunnet og som skiller seg ut på en cv.

Caroline har vært en av våre frivillige i 2 år ved siden å studere rådgivning på NTNU i Trondheim. Kirkens SOS har for henne vært en plattform hvor hun har bygget erfaringer og selvtillit.


Caroline studerer og er frivillig 10 timer i måneden.

Carolines erfaring som frivillig :

Å være frivillig i Kirkens SOS har ikke bare beriket min faglige kompetanse, det har også vært uvurderlig for min personlige utvikling. Jeg har utviklet mine evner til å lytte, forstå og kommunisere med mennesker i kriser. Det har åpnet mine øyne for mangfoldet av menneskelige erfaringer og viktigheten av å stå sammen og støtte hverandre.

Det å ha samtaler i Kirkens SOS har for meg vært en påminnelse om at ens tid, energi og kjærlighet er den mest verdifulle gaven du kan gi! Jeg har gått hjem etter hver vakt med en følelse av å ha gjort en forskjell.
Unik kompetanse - kurs, veiledning og mye erfaring

Som frivillig i Kirkens SOS er du trygg. Når du søker tar vi oss god tid til en inntakssamtale slik at både du og vi blir kjent med hverandre og at du får et godt innblikk i hva tjenesten omfatter, hva som kreves av deg som frivillig og hva vi tilbyr.

Kurset er digitalt og går over ca. 40 timer med oppstart hver måned. Underveis i kurset har du prøvevakter med erfarne faddere, samt en praksisperiode som går parallelt med de siste kurssamlingene.

Som ferdig utdannet frivillig på telefon eller chat, forventer vi at du tar ca. to vakter i måneden. Vi tilbyr både at du kan ta vakter på vaktrommet eller hjemme.

"Kirkens SOS har vært en plattform hvor jeg har kunnet utforske og anvende teoriene vi har lært i trygge omgivelser. Å være en del av chat-teamet innebærer at en aldri er alene på jobb og en har alltid medarbeidere rundt seg klare til å dele refleksjoner, gi støtte og engasjere seg i meningsfulle samtaler"