Trenger du noen å snakke med?

De frivillige i Kirkens SOS gir oss et varmere samfunn

Kirkens SOS tilbyr en døgnåpen tjeneste. Hit kan alle ringe eller skrive om små og store utfordringer som livet byr på. Det er frivillige medarbeidere som til enhver tid svarer på henvendelser via telefon og internett. Til tross for at vi per i dag har omkring 1000 engasjerte frivillige er det behov for flere, og hvert år må de frivillige som gå ut av tjenesten erstattes med nye. Da er det godt å vite at over halvparten av den norske befolkningen kunne tenke seg å bli frivillig, dersom de kan være til nytte!

Intelligente roboter kan være til hjelp, men ikke erstatte menneskelig kontakt

Vi i Kirkens SOS møter unge med spørsmål om utfordringer knyttet til psykisk helse hver eneste dag. Døgnet rundt tar våre frivillige imot fortrolige samtaler, og det har vi gjort i over 40 år. Vi ser behovet for at ansvarlige myndigheter setter inn flere ressurser for å bedre helsetilbudet. Vi følger myndighetenes satsing på intelligente roboter for å møte disse sårbare menneskene med stor interesse. Se generalsekretærens refleksjoner.

Når nettene blir lange

Natten er tung for mange. Mørke og stillheten bekrefter ensomheten. Tankene finner ikke ro og timene til dagen våkner, er lange. Å ha et menneske å snakke med i nattens krevende langsomhet, har vært redningsbøyen for mange. De frivillige i Kirkens SOS mottok 5. desember Frivillighetsprisen 2017. Det er en inspirerende kåring med takk til cirka 1.000 frivillige som dag og natt holder krisetjenesten åpen. Denne artikkelen er skrevet av generalsekretær i Kirkens SOS i Norge, Leif Jarle Theis. Den ble publisert i Vårt Land 14. desember.

Bent Høie, hva gir livet mening?

Kirkens SOS spurte Helse- og omsorgsminister Bent Høie noen spørsmål som vi ofte møter i Kirkens SOS: Hva gir livet mening, hva ville du si til en venn som ikke lenger ønsker å leve? Her ser du svarene.