Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS sett fra Hedmark og Oppland

Kirkens SOS består av 11 SOS-sentre. Uten den innsatsen de frivillige ved hvert senter gjør, ville ikke vi kunne levere en døgnåpen krisetjeneste å telefon og internett. Her får du anledning til å bli bedre kjent med Kristin. En av hennes viktigste oppgaver er nettopp å rekruttere og lære opp de frivillige. Fordi daglig leder gjennom de siste årene dessverre er syk, ble Kristin bedt om å ta over i en periode. Det har hun gjort med glans. Les om SOS-senteret i Hedmark og Oppland og om Kristins engasjement og omtanke for både tjenesten og våre frivillige.

Ta deg tid til å lytte

Vi i Kirkens SOS erfarer veldig ofte at de som tar kontakt med oss føler at de verken blir sett elle hørt. Kanskje er det fordi det er noen som til enhver tid forsøker å fortelle dem hvordan de skal leve livene sine, uten å lytte?

Jobber for å gi bedre digitalt helsetilbud til ungdom

Helsedirektoratet ønsker å forbedre det digitale helsetilbudet til ungdom. Derfor inviterer de unge i alderen 13-20 år til å svare på en spørreundersøkelse som ligger ute frem til onsdag 21. februar 2018. Du finner lenken til undersøkelsen i teksten under.

Kirkens SOS sett fra Bergen

Bli bedre kjent med Kirkens SOS i Bjørgvin, som holder til i Bergen. Daglig leder Greta Gramstad forteller litt om seg selv, sitt engasjement og sitt senter. Kirkens SOS omfatter elleve SOS-sentre. Sentrenes daglige ledere sørger for rekruttering og opplæring av frivillige, vaktlister, telefonsystemer og mye, mye mer. Dette er dyktige og engasjerte mennesker som brenner for at vi skal kunne være til stede for alle som trenger noe å snakke med 24 timer i døgnet, hele året gjennom.