Trenger du noen å snakke med?

Samtaletips: Tål stillhet

Karl Dag har vært ansatt i Kirkens SOS i en årrekke og kjenner godt til våre samtaletips. Vi har spurt ham om å kommentere tipset: Tål stillhet.

Samtaletips: Vis at du lytter og ønsker å forstå

Eli Jorunn er frivillig i Kirkens SOS. Hun har lang erfaring som lyttende medmenneske og holder også kurs i å bli en bedre samtalepartner. Vi har bedt henne å kommentere dette samtaletipset.

Samtaletips: Gi anerkjennelse og støtte

Vi oppfordrer til å tørre å ta den alvorlige samtalen, tørre å spørre hvordan det egentlig står til. Men hvordan? Vi i Kirkens SOS har over 40-års erfaring med fortrolige samtaler. Her er ett av tipsene vi kan gi deg, generalsekretær i Kirkens SOS Leif Jarle Theis kommenterer: Gi anerkjennelse og støtte.

Samtaletips: Ta deg tid til å lytte

Torill er frivillig i Kirkens SOS. Hun har lang erfaring i vår tjeneste og holder også 'God å snakke med' kurs. Her forteller hun om samtaletipset: Ta deg tid til å lytte. Vær tålmodig og snakk lite selv. Det handler om å gi den andre tid og rom nok til å fortelle sin historie.