Trenger du noen å snakke med?

Raushet som gir håp

10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Målet er åpenhet om et vanskelig og viktig tema. Det finnes mange kilder som bekrefter at psykiske utfordringer tar stor plass i livene våre, at de angår mange, ja faktisk alle, direkte eller indirekte. Ungdata bekreftet det i år igjen. Tallene for 2017 viser at omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager fortsetter å øke. – Og at: «Økningen er markant og gjelder både gutter og jenter og elever på ungdomsskolen og videregående».

Invitasjon: Brukerpanel for psykisk helse for barn og unge

Er du pasient, pårørende eller helsepersonell innen psykisk helse for barn og unge? Da kan du bli med i brukerpanelet for Kavlifondets forskningsprogram. Brukerpanelets innspill avgjør hva det skal forskes på.

Verdensdagen for selvmordsforebygging – vi må prate om det

I 2016 døde 614 mennesker i selvmord i Norge. Det antas at omkring ti ganger så mange forsøker. For hvert eneste liv vi mister er det en mor, en far, en søster, en kjæreste, en venn, en kollega som opplever en tsunami av sorg og fortvilelse. Vi har ikke råd til å miste noen, det er derfor vi markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

Internasjonal kongress om relasjoner som gir mening

IFOTES arrangerer en internasjonal kongress i Udine, Italia 3.-7. juli 2019. Tema er ensomhet, om å bygge relasjoner og psykisk helse. Her kan du lese mer og melde deg på.