Trenger du noen å snakke med?

Samtaletips: Gi anerkjennelse og støtte

Vi oppfordrer til å tørre å ta den alvorlige samtalen, tørre å spørre hvordan det egentlig står til. Men hvordan? Vi i Kirkens SOS har over 40-års erfaring med fortrolige samtaler. Her er ett av tipsene vi kan gi deg, generalsekretær i Kirkens SOS Leif Jarle Theis kommenterer: Gi anerkjennelse og støtte.

Samtaletips: Ta deg tid til å lytte

Torill er frivillig i Kirkens SOS. Hun har lang erfaring i vår tjeneste og holder også 'God å snakke med' kurs. Her forteller hun om samtaletipset: Ta deg tid til å lytte. Vær tålmodig og snakk lite selv. Det handler om å gi den andre tid og rom nok til å fortelle sin historie.

Samtaletips: Hjelp med å rydde

Håkon bruker egne ord for å utdype samtaletipset: Hjelp med å rydde.

Raushet som gir håp

10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Målet er åpenhet om et vanskelig og viktig tema. Det finnes mange kilder som bekrefter at psykiske utfordringer tar stor plass i livene våre, at de angår mange, ja faktisk alle, direkte eller indirekte. Ungdata bekreftet det i år igjen. Tallene for 2017 viser at omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager fortsetter å øke. – Og at: «Økningen er markant og gjelder både gutter og jenter og elever på ungdomsskolen og videregående».