Trenger du noen å snakke med?

Samtaletips: Ta deg tid til å lytte

Torill er frivillig i Kirkens SOS. Hun har lang erfaring i vår tjeneste og holder også 'God å snakke med' kurs. Her forteller hun om samtaletipset: Ta deg tid til å lytte. Vær tålmodig og snakk lite selv. Det handler om å gi den andre tid og rom nok til å fortelle sin historie.

Samtaletips: Hjelp med å rydde

Håkon bruker egne ord for å utdype samtaletipset: Hjelp med å rydde.

Raushet som gir håp

10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Målet er åpenhet om et vanskelig og viktig tema. Det finnes mange kilder som bekrefter at psykiske utfordringer tar stor plass i livene våre, at de angår mange, ja faktisk alle, direkte eller indirekte. Ungdata bekreftet det i år igjen. Tallene for 2017 viser at omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager fortsetter å øke. – Og at: «Økningen er markant og gjelder både gutter og jenter og elever på ungdomsskolen og videregående».

Invitasjon: Brukerpanel for psykisk helse for barn og unge

Er du pasient, pårørende eller helsepersonell innen psykisk helse for barn og unge? Da kan du bli med i brukerpanelet for Kavlifondets forskningsprogram. Brukerpanelets innspill avgjør hva det skal forskes på.