Trenger du noen å snakke med?

Generalsekretæren kommenterer på statsbudsjettet. - En viktig anerkjennelse til de frivillige

Forslaget til neste års statsbudsjett foreslår en økning på 5,8 millioner til Kirkens SOS sin krisetjeneste. – Dette er en utrolig viktig anerkjennelse av innsatsen til de frivillige på frontlinjen, og innebærer en styrking av det selvmordsforebyggende arbeidet, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Slutter etter 40 år i diakonal tjeneste

Leif Jarle Theis trer inn i pensjonisttilværelsen, etter fem år som generalsekretær i Kirkens SOS og 40 år i kirkelig tjeneste med særlig fokus på diakoni – kirkens omsorgstjeneste.

Hvordan få ned selvmordstallene i Norge? - Et webinar fra Kirkens SOS

Kirkens SOS inviterte Fredrik Walby fra NSSF, Sandra Victoria Holst fra Psyktærlig og Hilde Lillestøl fra Kirkens SOS Møre og Romsdal for å diskutere hvordan vi kan få ned selvmordstallene i Norge.

Ordfører Marianne Borgen: - Jeg har nok blitt en litt bedre ordfører

Da koronasmitten kom til landet i midten av mars, måtte Oslos ordfører Marianne Borgen ta mange vanskelige valg for byen. En stor bekymring for henne var hvordan dette ville påvirke barn og unge. Kirkens SOS Oslo inviterte henne til å bidra som frivillig på SOS-chat.