Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS gir ut bok!

"God å snakke med" er basert på kurset vårt med samme navn, og er skrevet til deg som ønsker å bli en bedre samtalepartner. Her får du konkrete råd, tips og øvelser som gjør deg mer bevisst på hva som er viktig og grunnleggende for den gode praten.

Felles opprop for bedre psykisk helse

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse i 2020 har mange organisasjoner, deriblant Kirkens SOS, utarbeidet en felles kravliste til regjeringen for bedre psykisk helse i Norge.

Generalsekretæren kommenterer på statsbudsjettet. - En viktig anerkjennelse til de frivillige

Forslaget til neste års statsbudsjett foreslår en økning på 5,8 millioner til Kirkens SOS sin krisetjeneste. – Dette er en utrolig viktig anerkjennelse av innsatsen til de frivillige på frontlinjen, og innebærer en styrking av det selvmordsforebyggende arbeidet, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Slutter etter 40 år i diakonal tjeneste

Leif Jarle Theis trer inn i pensjonisttilværelsen, etter fem år som generalsekretær i Kirkens SOS og 40 år i kirkelig tjeneste med særlig fokus på diakoni – kirkens omsorgstjeneste.