Trenger du noen å snakke med?

Felles opprop for bedre psykisk helse

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse i 2020 har mange organisasjoner, deriblant Kirkens SOS, utarbeidet en felles kravliste til regjeringen for bedre psykisk helse i Norge.

Generalsekretæren kommenterer på statsbudsjettet. - En viktig anerkjennelse til de frivillige

Forslaget til neste års statsbudsjett foreslår en økning på 5,8 millioner til Kirkens SOS sin krisetjeneste. – Dette er en utrolig viktig anerkjennelse av innsatsen til de frivillige på frontlinjen, og innebærer en styrking av det selvmordsforebyggende arbeidet, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Slutter etter 40 år i diakonal tjeneste

Leif Jarle Theis trer inn i pensjonisttilværelsen, etter fem år som generalsekretær i Kirkens SOS og 40 år i kirkelig tjeneste med særlig fokus på diakoni – kirkens omsorgstjeneste.

Hvordan få ned selvmordstallene i Norge? - Et webinar fra Kirkens SOS

Kirkens SOS inviterte Fredrik Walby fra NSSF, Sandra Victoria Holst fra Psyktærlig og Hilde Lillestøl fra Kirkens SOS Møre og Romsdal for å diskutere hvordan vi kan få ned selvmordstallene i Norge.