Trenger du noen å snakke med?

Bli bedre kjent med vår leder i Hedmark og Oppland!

Høsten 2018 kom Hilde inn som ny daglig leder i Kirkens SOS Hedmark og Oppland. Vårt inntrykk så langt? Hilde er en virvelvind som ikke er redd for å ta tak i nye utfordringer og som sprer glede og entusiasme rundt seg. Bli bedre kjent med Hilde.

1. januar 2019 - en merkedag i Kirkens SOS sin historie

Fra nå av er Kirkens SOS en landsforening. Ni av de elleve sentrene i norgesnettverket ble 1. januar fusjonert med sentralleddet. De to siste sentrene blir innlemmet innen to år. Bakgrunnen for omdanningen er ønsket om å ruste Kirkens SOS for fremtiden med bedre og flere felles administrative løsninger og en helhetlig personalledelse med sentralt arbeidsgiveransvar.

Samtaletips: Hold på hemmeligheter

Christine er ansatt i Kirkens SOS og kjenner godt til våre samtaletips. Vi har spurt om hun kan fortelle litt om dagens samtaletips, hvorfor er det så viktig?

Samtaletips: Gi heller innspill enn råd

Når du gir meg et innspill, peker du på en mulighet. En mulighet som setter tankene mine i gang, og som også gir meg frihet til å vurdere selv. Ut fra min situasjon, mine grenser – som jeg selv har best oversikt over. Dersom du kommer med et råd, låses tankene mine. Til ditt råd.