Trenger du noen å snakke med?

Et lite juleselskap på telefon

”De veit ikke hvem jeg er,” sa kvinnen i telefonen. ”De bryr seg ikke heller.” Det var ingenting som minnet om julaften utenfor vinduene der jeg satt på vaktrommet til Kirkens SOS.

Ta deg den tiden du trenger

Rrrring-rrrrring-rrrrring! - Hei! Du er kommet til Kirkens SOS - - -  (pust….)

Bent Høie, hva gir livet mening?

Kirkens SOS spurte Helse- og omsorgsminister Bent Høie noen spørsmål som vi ofte møter i Kirkens SOS: Hva gir livet mening, hva ville du si til en venn som ikke lenger ønsker å leve? Her ser du svarene.

En frivillig medarbeiders refleksjoner

Sylvia deler sine refleksjoner om spredning av bilder og informasjon via sosiale medier - og viktigheten av å ha en fortrolig samtalepartner som Kirkens SOS.