Trenger du noen å snakke med?

Det var natt til lille julaften

Det var natt til lille-julaften. Jeg hadde satt meg opp på nattevakt på telefonen denne natta. Som ansatt var jeg ikke pliktig til å gjøre det, men jeg hadde lyst til å bidra jeg også. Ikke bare sitte og administrere denne tjenesten.

Til nå har livet vært det sterkeste

- De frivillige på Kirkens SOS svarer så varmt. På en tung dag kan jeg skrive til dem fordi jeg vil at noen skal skrive tilbake til meg at jeg ikke må ta livet av meg. Men jeg har ennå ikke våget å ringe, sier Cathrin (21), en av innskriverne til Kirkens SOS. Denne teksten har tidligere vært publisert i 'Dokument innenfra'.

Veven og livet hånd i hånd

Teksten nedenfor er skrevet av en frivillig medarbeider i Kirkens SOS som reflekterer over sine erfaringer i tjenesten. Hun sammenlikner veven og livet.

Når nettene blir lange

Natten er tung for mange. Mørke og stillheten bekrefter ensomheten. Tankene finner ikke ro og timene til dagen våkner, er lange. Å ha et menneske å snakke med i nattens krevende langsomhet, har vært redningsbøyen for mange. De frivillige i Kirkens SOS mottok 5. desember Frivillighetsprisen 2017. Det er en inspirerende kåring med takk til cirka 1.000 frivillige som dag og natt holder krisetjenesten åpen. Denne artikkelen er skrevet av generalsekretær i Kirkens SOS i Norge, Leif Jarle Theis. Den ble publisert i Vårt Land 14. desember.