Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS søker ny generalsekretær

Dagens generalsekretær for Kirkens SOS går av med pensjon i 2020, og vi søker hans etterfølger. Generalsekretæren rapporterer til landsstyret og har det overordnede ansvaret for å lede og utvikle Kirkens SOS. Dette innebærer lederansvar for landssekretariatet i Oslo og elleve sentre over hele landet.

Undersøkelse: er det behov for krisetjeneste på samisk?

Kirkens SOS er en åpen og inkluderende tjeneste som ønsker å være her for alle, uavhengig av religion, etnisitet og legning. Derfor ønsker Kirkens SOS Nord-Hålogaland å undersøke om det er behov for krisetjeneste på våre tre samiske språk.

- Viktig holdepunkt når mye annet er stengt

Kirkens SOS stengte alle lokaler 13. mars og har omdirigert hele tjenesten til kvalitetssikrede hjemmekontor. - Til tross for enorm omorganisering og kriseberedskap, har vi klart å holde svarprosenten oppe, og er for mange et viktig holdepunkt når mye annet er stengt, sier generalsekretær Leif Jarle Theis.

Fortsatt åpent – men kanskje mer kø

Kirkens SOS holder fremdeles alle tjenestene åpne, med litt reduserte åpningstider - samt at det kan oppstå mer kø enn normalt.