Trenger du noen å snakke med?

Undersøkelse: er det behov for krisetjeneste på samisk?

Kirkens SOS er en åpen og inkluderende tjeneste som ønsker å være her for alle, uavhengig av religion, etnisitet og legning. Derfor ønsker Kirkens SOS Nord-Hålogaland å undersøke om det er behov for krisetjeneste på våre tre samiske språk.

- Viktig holdepunkt når mye annet er stengt

Kirkens SOS stengte alle lokaler 13. mars og har omdirigert hele tjenesten til kvalitetssikrede hjemmekontor. - Til tross for enorm omorganisering og kriseberedskap, har vi klart å holde svarprosenten oppe, og er for mange et viktig holdepunkt når mye annet er stengt, sier generalsekretær Leif Jarle Theis.

Fortsatt åpent – men kanskje mer kø

Kirkens SOS holder fremdeles alle tjenestene åpne, med litt reduserte åpningstider - samt at det kan oppstå mer kø enn normalt.

Ny leder i Nord-Hålogaland, møt henne!

Det skjer mye i Kirkens SOS i Nord-Hålogaland for tiden. Ved årsskifte gikk de ut av Bymisjonen i Tromsø og sluttet seg til Landsforeningen Kirkens SOS. I tillegg fikk de ny leder 1. mars, nemlig Gry Heggås Jensen. Vi har allerede merket oss at Gry jobber systematisk, har masse energi, er nysgjerrig og tar tak i utfordringer på strak arm. Vi vil gjerne bli bedre kjent med henne og har stilt noen spørsmål, les her.