Trenger du noen å snakke med?

Invitasjon: Brukerpanel for psykisk helse for barn og unge

Er du pasient, pårørende eller helsepersonell innen psykisk helse for barn og unge? Da kan du bli med i brukerpanelet for Kavlifondets forskningsprogram. Brukerpanelets innspill avgjør hva det skal forskes på.

Verdensdagen for selvmordsforebygging – vi må prate om det

I 2016 døde 614 mennesker i selvmord i Norge. Det antas at omkring ti ganger så mange forsøker. For hvert eneste liv vi mister er det en mor, en far, en søster, en kjæreste, en venn, en kollega som opplever en tsunami av sorg og fortvilelse. Vi har ikke råd til å miste noen, det er derfor vi markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

Internasjonal kongress om relasjoner som gir mening

IFOTES arrangerer en internasjonal kongress i Udine, Italia 3.-7. juli 2019. Tema er ensomhet, om å bygge relasjoner og psykisk helse. Her kan du lese mer og melde deg på.

Bli kjent med vår nye daglige leder i Trøndelag

Bodil Slørdal startet i jobben som daglig leder i mars i år og tar over etter Sveinung Tennfjord. Bodil er 45 år kommer fra stillingen som sokneprest i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet i Trondheim sentrum. Vi stilte henne noen spørsmål for å bli litt bedre kjent. Velkommen til oss!