Trenger du noen å snakke med?

Ny leder i Nord-Hålogaland, møt henne!

Det skjer mye i Kirkens SOS i Nord-Hålogaland for tiden. Ved årsskifte gikk de ut av Bymisjonen i Tromsø og sluttet seg til Landsforeningen Kirkens SOS. I tillegg fikk de ny leder 1. mars, nemlig Gry Heggås Jensen. Vi har allerede merket oss at Gry jobber systematisk, har masse energi, er nysgjerrig og tar tak i utfordringer på strak arm. Vi vil gjerne bli bedre kjent med henne og har stilt noen spørsmål, les her.

Bli bedre kjent med vår leder i Hedmark og Oppland!

Høsten 2018 kom Hilde inn som ny daglig leder i Kirkens SOS Hedmark og Oppland. Vårt inntrykk så langt? Hilde er en virvelvind som ikke er redd for å ta tak i nye utfordringer og som sprer glede og entusiasme rundt seg. Bli bedre kjent med Hilde.

1. januar 2019 - en merkedag i Kirkens SOS sin historie

Fra nå av er Kirkens SOS en landsforening. Ni av de elleve sentrene i norgesnettverket ble 1. januar fusjonert med sentralleddet. De to siste sentrene blir innlemmet innen to år. Bakgrunnen for omdanningen er ønsket om å ruste Kirkens SOS for fremtiden med bedre og flere felles administrative løsninger og en helhetlig personalledelse med sentralt arbeidsgiveransvar.

Samtaletips: Hold på hemmeligheter

Christine er ansatt i Kirkens SOS og kjenner godt til våre samtaletips. Vi har spurt om hun kan fortelle litt om dagens samtaletips, hvorfor er det så viktig?