Trenger du noen å snakke med?

Fortalt av de som har ringt eller skrevet til oss

Ganske ofte får vi tilbakemeldinger fra de som ringer eller skriver til oss. Noen ganger får vi ros og noen ganger ris. Sitatene vitner om hva Kirkens SOS er på godt og vondt.

4. desember, Perlen

Hei. Kan jeg snakke med deg? - Ja, det kan du. Hvordan har du det? En eldre dame ringer meg, på vakt på Kirkens SOS. Stillhet. Lenge. Bare lyden av stille pust.

Poesi som setter ord på det vakre og det vonde

Dikt, salmer, vers setter ofte ord på følelser og tanker. Her er noen av dem som formidler mye av det Kirkens SOS handler om. SKROLL NEDOVER SIDEN FOR Å SE FLERE DIKT.

2. desember: Hva er det som gir livet mening?

Kirkens SOS kontaktet Kjell Magne Bondevik og spurte han noen spørsmål som vi ofte møter i Kirkens SOS: Hva gir livet mening og hva ville du sagt til et medmenneske som ikke ønsker å leve lenger? Her kan du se hva han svarte.