Trenger du noen å snakke med?

Det er enda større behov for våre krisetjenester nå

Den 13. mars stengte vi kontorene våre, og omorganiserte hele tjenesten vår til kvalitetssikrede hjemmekontor. Vi har likevel svart på like mange samtaler som vi vanligvis besvarer, og greid å være tilstede for mange av de som trenger oss nå. De ferskeste tallene viser at vi har besvart over 8000 samtaler så langt i koronatiden.

Noen råd om hvordan å ta vare på sin psykiske helse nå

Isolasjon og bekymring kan være veldig psykisk belastende for oss alle. Her gir vi noen råd om hvordan vi kan passe på vår psykiske helse nå, for eksempel å holde på rutiner, gjøre hyggelige aktiviteter og opprettholde sosial kontakt.

Kirkens SOS søker ny generalsekretær

Dagens generalsekretær for Kirkens SOS går av med pensjon i 2020, og vi søker hans etterfølger. Generalsekretæren rapporterer til landsstyret og har det overordnede ansvaret for å lede og utvikle Kirkens SOS. Dette innebærer lederansvar for landssekretariatet i Oslo og elleve sentre over hele landet.

Undersøkelse: er det behov for krisetjeneste på samisk?

Kirkens SOS er en åpen og inkluderende tjeneste som ønsker å være her for alle, uavhengig av religion, etnisitet og legning. Derfor ønsker Kirkens SOS Nord-Hålogaland å undersøke om det er behov for krisetjeneste på våre tre samiske språk.