Student og frivillig - læring for livet

Å være student og frivillig hos Kirkens SOS, gir en stor merverdi både faglig og menneskelig - og en en helt unik erfaring og praksis du vil ha nytte av resten av livet.
Publisert: 24. juli 2023.

Studietiden kan både være travel og økonomisk krevende - men likevel velger mange å være frivillig i Kirkens SOS. Hva er det som motiverer unge mennesker til å forplikte seg til to vakter i måneden for å snakke med mennesker i krevende livssituasjoner?

Studentene hos oss forteller at de ønsker å gjøre noe for andre mennesker, og samtidig bli trygge på å snakke med mennesker som har det vanskelig. Noen studenter har først vært i studiepraksis, og fortsatt som frivillige.

Olafia er student ved VID - og gir et innblikk vi håper vil inspirere flere til å vurdere å bli frivillig.

Olafia er en av våre frivillige som til daglig studerer sosialt arbeid på VID vitenskapelige høgskole. Hun kom inn i Kirkens SOS Oslo gjennom sin studiepraksis som del av sin utdanning, og som mange andre har hun valgt å fortsette hos oss.

Les Olafias erfaring som frivillig

For meg har det vært utrolig viktig og nyttig å engasjere meg i det frivillige arbeidet hos Kirkens SOS. Både på grunn av alt det jeg har lært og for tryggheten jeg har funnet i meg selv. Det er både viktig og naturlig for meg å fortsette som frivillig. Jeg kjenner at jeg er til nytte og får muligheten til å gi noe tilbake til samfunnet.

Som student er det gull å være frivillig hos Kirkens SOS. Merverdien er så ufattelig stor, og man får så mye igjen for det man gir.

Innføringskurset er utrolig lærerikt, og det som overrasket meg aller mest, er hvor mye jeg lærte om meg selv, og hvor mye jeg utviklet meg på kort tid.

Det er ikke noe å legge skjul på at som student har man mye å gjøre, så hvorfor skal man gi av tiden sin til frivillig arbeid er det nok flere som tenker. Men som frivillig så får man både vært sosial, man får lært nye ting, man får muligheten til å hjelpe mennesker som trenger det, alt dette i tillegg til å få CV-mat – ikke verst!

Unik kompetanse - kurs, veiledning og mye erfaring

Som frivillig i Kirkens SOS er du trygg. Når du søker tar vi oss god tid til en inntakssamtale slik at både du og vi blir kjent med hverandre og at du får et godt innblikk i hva tjenesten omfatter, hva som kreves av deg som frivillig og hva vi tilbyr.

Kurset går over ca. 40 timer med oppstart hver måned. De fleste kursene er digitale, med unntak av vårkurs og høstkurs på senteret på Skøyen. Underveis i kurset har du prøvevakter med erfarne faddere samt en praksisperiode som går parallelt med de siste kurssamlingene.

Som ferdig utdannet frivillig på telefon eller chat, forventer vi at du tar ca. to vakter i måneden. Vi tilbyr både at du kan ta vakter på vaktrommet eller hjemme.

Interessert? Søk nå!

For å bli frivillige må du søke vi denne lenken:

SØKNADSSKJEMA

Vi tar da kontakt med deg og finner tid for inntakssamtale slik at du får mer innblikk i vår tjeneste - og vi blir bedre kjent med deg. Vi har digitale kurs med oppstart hver måned - og fysisk kurs på Skøyen to ganger i året.

Innføringskurset som del av semesteremne

Fra 2023 kan innføringskurset og vakter kan inngå i semesteremne på MF Vitenskapelige høgskole. Emnet gir 10 studiepoeng.

Les mer om dette her:

Eksistensielle og følelsesorienterte samtaler DIA1120

Hvorfor burde jeg som student bli frivillig?

Du vil oppleve en stor merverdi både i forhold til studiene og i livet generelt. Som frivillig i Kirkens SOS får du kunnskap og nyttige verktøy for å prate med mennesker i kriser. Du blir rustet til å lytte og for erfaring med å stå i krevende samtaler.

Det vil styrke din CV ved at du kan dokumentere omfattende opplæring og erfaring i samtalekompetanse.

Du vil oppleve å ha en meningsfull fritid og et godt fellesskap. Å være frivillig hos oss innebærer en kombinasjon av å gjøre noe så meningsfullt som å hjelpe mennesker som trenger det, og å være en del av et fellesskap sammen med andre frivillige som ønsker å gjøre det samme.

Noen spørsmål vi får ofte:

Må jeg være kristen?
Kirkens SOS er en livssynsåpen forening hvor alle er velkomne både som frivillig og som innringer/innskriver. Det som er viktig er at du kan møte andre mennesker med anerkjennelse og respekt uavhengig av religiøs, kulturell og sosial bakgrunn, kjønn, seksualitet og seksuell legning.

Selvmord er jo et alvorlig tema, hvordan skal jeg klare å prate om det?
I Kirkens SOS spør vi alle som selvmordstanker. Hvordan spørre og hvordan snakke om selvmordstanker snakker og trener vi mye på i innføringskurset.

Får jeg god opplæring?
Hos Kirkens SOS må alle frivillige delta på et 40 timers innføringskurs der du vil få verktøy, kunnskap og støtte til å stå i alle mulige samtaler man kan få på vakt

Får jeg god oppfølging?
Hos Kirkens SOS er det viktig for oss at du er trygg som frivillige. For det første er du aldri alene på vakt - du er alltid sammen med andre frivillige både på fysisk og digitalt vaktrom. Ivaretakelse av deg selv og andre er noe som vi har et godt system for - og du får jevnlig veiledning og oppfølging fra de ansatte.

Som student har jeg mye å gjøre – hvor mye tid må jeg gi som frivillig?
I starten må du investere tid i kurs og praksis. Når du er starter som ordinær frivillig må du ta ca to vakter i måneden - inkludert en nattevakt ca hver 6. uke. I tillegg er det obligatorisk veiledning to ganger i semesteret.

Når er vaktene - og hvordan kan jeg kombinere dette med studier?
Vi har fire vakter i døgnet - morgenvakt, dagvakt, kveldsvakt og nattevakt. Vi legger vaktlisten for 3 måneder om gangen. I forkant legger du inn dine vaktønsker slik at du får vakter på tider som passer deg.

Må jeg møte opp fysisk?
Vi har vaktrom på Skøyen i Oslo, men om det passer deg bedre har vi også tilrettelagt for ¨ta hjemmevakter i digitalt vaktfellesskap med frivillige fra hele landet. Vi anbefaler imidlertid at du starter de første vaktperiodene på vaktrom.