Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er et to-dagers-kurs som gir kompetanse til å oppdage signaler på selvmordstanker og gi førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke, enten frivillig eller profesjonelt, møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.​Vi har alle ansvar for å hjelpe når kriser rammer medmennesker. Førstehjelp ved selvmordsfare kan sammenlignes med akutt hjelp som alle bør kunne yte, ved for eksempel trafikkulykker. Det er en måte å redde liv på. Det er viktig at den som først kommer i kontakt med en person i selvmordsfare kan hjelpe.
Publisert: 17. juni 2020.

Se kort film om Vivat Selvmordsforebygging og kurset her.

Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Vi tror at mange kan lære å gi førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset gir handlingskompetanse som kan bidra til å redde liv. Gjennom kurset får deltagerne mulighet til å bli mer bevisst egne holdninger til selvmord. Kurslederne gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Kurset bruker ulike læringsmetoder som forelesning, film, diskusjon, erfaringsutveksling, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Vi pleier å få gode tilbakemeldinger fra deltagerne på at de synes kurset har vært nyttig og lærerikt, og noe som de kan ta med seg ut i sin hverdag både i jobbsammenheng og privat.

På kurset lærer deltakerne å:

  • fange opp mennesker som kan være i selvmordsfare
  • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
  • hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig
  • gjøre en enkel risikovurdering
  • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge livet
  • bruke nære ressurser i krisehjelp

Kurset går over to dager gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper. Kurset undervises av registrerte kursledere. Stine Sætre Risanger, rådgiver hos Kirkens SOS Telemark, er utdannet kursleder og kan gjennom Vivat Selvmordsforebygging holde kurs for din bedrift eller din organisasjon.

Les mer om Vivat Selvmordsforebygging her.

Mer info om hvordan Kirkens SOS Telemark kan bidra til å holde kurs finner du her.

Ta gjerne kontakt om det er aktuelt for din organisasjon eller bedrift å holde et kurs. Er du som privatperson interessert kan du ta kontakt så får du mer info neste gang vi i Kirkens SOS Telemark arrangerer et åpent kurs, eller et kurs med ledige plasser. Du finner også info om planlagte kurs på Vivat Selvmordsforebygging sine nettsider.