KURS FOR NYE FRIVILLIGE. oppstart høst 2024. Les mer her.

Som frivillig går du inn i en meningsfull tjeneste som betyr svært mye i mange menneskers liv. Ingen av våre frivillige er like, men alle er lyttende mennesker, som ved sitt nærvær på telefon eller chat, gir håp når livet utfordrer. Ingen hos oss jobber alene, og alle får god opplæring i forkant.
Publisert: 2. mai 2024.

I høst starter vi digitale innføringskurs for nye frivillige til vår viktige krisetjeneste.

Kursene er på dag og kveldstid og har 10 samlinger.

I tillegg får du prøvd deg på prøve og praksis-vakter underveis.

Vi tar imot søknader fortløpende og anbefaler deg å søke så snart som mulig.

HVA TILBYR VI?

Du kommer til å lære noe om mennesker du ikke ville lært ellers, lære mer om deg selv på veien, og oppleve hvor stor forskjell du kan gjøre for andre.

Du får et verdifullt innføringskurs fordelt på 40 timer samt en praksisperiode der du lærer å møte medmennesker i krise.

Du kommer inn i et felleskap, styrker CV-en din.