Årsmelding for 2016 Kirkens SOS i Trøndelag

Hva gjorde vi i 2016?