Årsmelding for 2019

2019 var et begivenhetsrikt jubileumsår for Kirkens SOS Trøndelag. Les mer her.
Publisert: 27. mai 2020.