Kirkens SOS Agder

Postboks 754, 4666 Kristiansand

Gyldenløvsgate 11, 4666 Kristiansand

38 12 74 60
7011 05 20067
971.275.596

Kirkens SOS Agder

Kirkens SOS Agder er det nest eldste senteret i Kirkens SOS, og så dagens lys i 1976. Våre frivillige tar imot henvendelser fra hele landet - både på telefon og chat. Årlig tar Agder imot rundt 20.000 henvendelser fra mennesker i følelsesmessig eller eksistensiell krise. Kirkens SOS i Agder har vaktrom både i Arendal og Kristiansand, og det er også mulig å jobbe hjemmefra. Staben holder til i Kristiansand, med tre faste ansatte (pluss tre i prosjekt i 2021) og nærmere 100 frivillige medarbeidere. Daglig leder er Asle Eivind Bjorvatn.

Kirkens SOS Agder fikk midler fra Gjensidigestiftelsen i desember 2019 hvor vi skulle jobbe med rekruttering i 2020-2021. I utgangspunktet skulle vi ha en person inne i ett år i 80% stilling, men vi valgte i stedet å hente inn tre personer i et ettårs-engasjement i mindre stillinger. Sammen med øvrig stab og styre ble det tenkt ut nye måter å rekruttere på, både med hensyn til geografi, alder, kjønn og utdannelse. Det ble lagt planer for et utadrettet engasjement hvor vi skulle holde foredrag, kurs og undervisning for menigheter, skoler og organisasjoner. Vi skulle stå på stand (blant annet på Arendalsuka og på “En by for Alle” i Kristiansand) og vi skulle være synlige på UiA og ellers der det ferdes folk.

Men sånn gikk det ikke. Nesten alt vi hadde planlagt ble “av-utsatt” eller avlyst. Det vi ikke klarte å gjennomføre på ordinært vis, åpnet opp for å tenke nytt – og digitalt!

Siden 12.mars 2020 har vi blitt gode på å ha møter digitalt! Det er godt å kunne klappe seg litt på skulderen og si: «At i 2020 ble det synlig for alle hvilke egenskaper Kirkens SOS har av kvalitet, tilstedeværelse, omstillingsevne, kreativitet, håp og samhold.»

Tusen takk til alle som har bidratt på ulikt vis!Leder Asle Bjorvatn

Nytt digitalt oppstartkurs for frivillige i Agder starter 16.april

OBS: På grunn av smittesituasjonen kjøres det nå DIGITALT INNTAKSKURS for nye frivillige i Agder.

Kurset kjøres følgende datoer:

Dato Tid

1.Fredag 16/4 17:30-20:00

2.Lørdag 17/4 10:00-13:00

3.Søndag 18/4 17:30-20:00

4.Torsdag 22/4 17:30-20:00

5.Onsdag 28/4 17:30-20:00

6.Onsdag 5/5 17:30-20:00

7.Onsdag 19/5 17:30-20:00


Fyll ut kontaktskjema om du har spørsmål, eller send inn søknadsskjema om å bli frivillig i Kirkens SOS Agder.

Du får opplæring i å møte mennesker i krise. Våre metoder bygger på mer enn 40-års erfaring med krisetelefon og en visjon om å se, støtte og styrke våre medmennesker. Som frivillig medarbeider er både du og innringer anonyme. Det er også sosialt å jobbe som frivillig. I Kirkens SOS har vi jevnlige samlinger - både lokalt og nasjonalt.

"Å snakke med mennesker om livet gir mening."

For ytterligere spørsmål - ta kontakt med kontoret på e-post: [email protected] eller på telefon: 38 12 74 60.


Gi en gave

Hjelp oss å være her. ALLTID.
Støtt ditt lokale SOS-senter.

Vil du støtte oss fast?